Ny rapport: Antalet F i matte ökar successivt

Ju fler matematikkurser gymnasieeleverna läser desto mer ökar antalet som får kursbetyget F. Detta framgår av skolverkets senaste gymnasierapport.

Det är svårt för många gymnasielever att behålla samma betyg i matte genom hela gymnasiet.
Det är svårt för många gymnasielever att behålla samma betyg i matte genom hela gymnasiet.

Gruppen som genomgående behåller samma betyg i matematik minskar på gymnasiet. Detta visar skolverkets senaste gymnasierapport som släpptes förra veckan. Trenden syns i betydligt högre grad hos eleverna som är nära examen vid avgång från gymnasiet. Skolverket har i tidigare rapporter visat att matematik ofta är det ämne som gör att elever inte uppnår examen.

 Av rapporten framgår det att minskningen kan förklaras av den ökande komplexiteten och abstraktionsnivån. Matematik 1 har till viss del samma innehåll som matematik i årskurs 9 medan matematik 2 har ett helt annat innehåll.

Christina Whetje som är biträdande rektor på S:t Petri gymnasieskola har studerat betygen i matte på skolans naturvetenskapliga program och säger att hon känner igen trenden.  Enligt henne sänker  sig många ungdomar från matte 1c till matte 2 på S:t Petri.

– Matte 1b är repetion från högstadiet medans matte 2 är svårare då det kommer en del nytt, säger Whetje.

Däremot ser Whetje en tydlig uppgång från matte 2c till 3c. Hon pekar på att många elever på skolan upplever 3c som lättare än 2c. Men Whetje ser samtidigt att de flesta som får F i någon matematikkurs får det i matte 4. Hon menar på att kursen upplevs som jobbig för både lärare och elever, då elever och lärare bara hinner skumma på ytan av de olika delarna i kursen.

– Matte 4 har beskrivits  av vår rektor som en fruktsallad, säger Whetje.

Matte står för ett antal underkända betyg                                                                   Att uppnå godkänt i matematik är en förutsättning för att få en examen från en gymnasieskola. För elever på yrkesprogram som inte uppnår examen är det 31 procent av eleverna som saknar godkänt betyg i matematik 1a. För elever på som inte uppnår examen på samhällsvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet  är det hälften av eleverna som saknar godkänt betyg i matematik 2b. Bland de elever som inte uppnår examen på naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet är det de högsta matematikkurserna som står för ett stort antal underkända betyg.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget