Nu ska polisen få sätta upp kameror utan tillstånd

TT

Polisen ska få rätt att sätta upp kameror utan tillstånd. Detta innebär att kameraövervakning snabbare kan sättas upp när brottsligheten flyttar till nya platser.

Det är inte bara polisen som ska få rätt att bedriva kameraövervakning. Även Säpo, tullen och kustbevakningen ska utan tillstånd från datainspektionen få rätt att sätta upp kameror. Det är innehållet i det nya lagförslag som regeringen lämnat till lagrådet för yttrande. Den nya lagen är tänkt att börja gälla första januari nästa år.

Regeringen anser att kamerabevakning på platser där allmänheten har tillträde, till exempel på gator och torg, kan öka känslan av trygghet för människor. Kamerorna kan också få bort narkotikaförsäljning från den platsen. När ett brott begås kan bilderna också vara till stor hjälp för polisen, bland annat för att de då kan följa händelseutvecklingen i realtid.

Datainspektionen ska dock fortsätta kontrollera att kameraövervakningen följer de regler som finns. Skillnaden jämfört med idag kommer bli att polisen, Säpo, kustbevakningen och tullen själva får bedöma om ”intresset av kamerabevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att slippa bli övervakad”. Regeringen har ännu inte bestämt hur många fler kameror som polisen kommer att sätta upp.

- Det beror dels på att polisen måste kunna motivera varje kamera man sätter upp ur integritetshänseende, men det kostar också pengar med kameror, säger inrikesminister Mikael Damberg (S).

Mer från: Nyheter
Mer från Läget