Nu måste du lägga på luren i skolan

Snart kan en mobilfri skoldag bli verklighet. I en nationell plan som Regeringen tagit fram tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet finns ett förslag om mobilförbud under lektionerna.

Mobilförbud i klassrum ska medföra en ökad studiero för eleverna och även underlätta lärarens arbete. Mobiler kan få användas i lärande syfte under undervisning, efter lärarens godkännande. I grundskolan ska rektorn få besluta om huruvida skoldagen blir helt mobilfri, detta genom insamling av mobiler.

Saga går sista året på samhällslinjen och beskriver att hon påverkas mycket av sin telefon under sin skolgång.

– När jag sitter i lektionssalen och ser en notis dyka upp kollar jag automatisk vad det är för något. Även om detta knappt tar en sekund av min tid, innebär det att fokus flyttas från det som egentligen skulle göras. Ännu värre är det kanske då man ges förtroendet till arbeta utanför klassrummet. Det tar sällan lång tid innan mobilen är upplåst i ens hand och lärarens förtroende därmed missbrukats.

Saga Hansson,18 år, som går samhällslinjen på Wisbygymnasiet.
Saga Hansson,18 år, som går samhällslinjen på Wisbygymnasiet.

Trots att Saga Hansson är medveten om hur mobiltelefonen stör under lektioner tycker hon inte att en mobilfriskola är lösningen.

– På gymnasiet anser jag att mobilanvändningen bör vara individens eget ansvar. Även i de flesta högstadieskolor har eleverna numera tillgång till en skolipad eller liknande. Därav, tror inte jag att ett mobilförbud skulle ge någon vidare effekt, säger Saga Hansson.

Mark Stephansson som går naturvetenskapliga linjen tror dock att mobilförbud kan ge resultat på grundskolorna.

– Jag tror att det skulle kunna funka bra för yngre barn och framförallt grundskolan där man kanske inte lärt sig hur man skall använda mobiltelefonen och kanske inte är van med distraktionen. Men på gymnasieskolor tycker jag att man skall ta ansvaret själv om sin egen mobiltelefon, säger Mark Stephansson.

Mark Stephansson, 16 år, som går naturlinjen på Wisbygymnasiet.
Mark Stephansson, 16 år, som går naturlinjen på Wisbygymnasiet.

En rapport som Skolverket publicerade 2019 menar att en mobilfri skola inte skulle bidra till en större skillnad hos elevernas betyg. Denna undersökning gjordes efter att en brittisk studie visade att mobilförbudet kunde vara en kostnadseffektiv lösning för högre betyg. Läkaren Anders Hansen beskriver i sin bok Skärmhjärna att mobiltelefoner inte hör hemma i klassrummet. Han menar att det är särskilt svårt för barn och unga att filtrera bort notifikationer, vilket i sin tur stör undervisningen.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget