Nu fokuserar MSB på ungdomar

Det har gått snart ett år sedan broschyren Om kriget eller krisen kommer skickades ut till svenska hushåll. I år satsar MSB på att nå ungdomar i åldrarna 13-19 år genom kampanjen Fiction vs Reality.

Det har gått snart ett år sedan broschyren Om kriget eller krisen kommer skickades ut till svenska hushåll.
Det har gått snart ett år sedan broschyren Om kriget eller krisen kommer skickades ut till svenska hushåll.

På uppdrag av regeringen

Den sista veckan i maj förra året skickades broschyren Om kriget eller krisen kommer ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige. Utskicket skedde på uppdrag av regeringen och togs fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Syftet med broschyren var att informera de svenska medborgarna hur man bäst förbereder sig för allvarliga olyckor, it-attacker, extrema väderförhållanden eller militära konflikter. Den innehöll bland annat information om hur de svenska beredskapslarmen låter, en checklista på vilka livsmedel som är bra att förvara hemma och hur man är vaksam mot falsk information.

Broschyren var en del av MSB:s årliga kampanj Krisberedskapsveckan som nu anordnas för tredje året i rad. Den drivs tillsammans med kommuner, länsstyrelser och frivilligorganisationer som sköter det praktiska arbetet på lokal nivå. Christina Andersson är ansvarig för kampanjen på MSB och i en intervju på dras egna hemsida berättar hon om varför den är betydelsefull.

– Det är viktigt att ha både en mental och praktiskt beredskap för händelser som ger allvarliga störningar i samhället, oavsett vad som orsakat det.

Will Smith spelar huvudrollen i filmen I am Legend, det är en av de filmer som MSB föreslår att kommuner ska visa under Krisberedskapsveckan.
Will Smith spelar huvudrollen i filmen I am Legend, det är en av de filmer som MSB föreslår att kommuner ska visa under Krisberedskapsveckan.

Årets fokus: Ungdomar 13-19 år

I år riktas extra stort fokus på målgruppen 13-19 år eftersom många unga människor i Sverige inte har upplevt någon samhällskris. De är också för unga för att någonsin ha levt under beredskap, vilket äldre generationer i viss mån har gjort.

MSB anar däremot att många i målgruppen har tagit del av populärkultur som skildrar världens undergång, väpnade konflikter eller cyberattacker. Med inspiration från populärkulturen har årets Krisberedskapsvecka därför en huvudaktivitet vid namn Fiction vs Reality - katastroffilm med eftersnack.

Tanken är att kommuner eller organisationer bjuder in ungdomar till en filmvisning av en känd spelfilm som skildrar en katastrof. I sitt kampanjblad föreslår MSB bland annat filmerna I am Legend, Intersteller och Into the storm. Efter filmvisningen diskuteras hur filmen skiljer sig från en verklig krissituation och hur man bör agera vid en riktig katastrof. Innan träffen avslutas genomförs ett quiz.

Christina Andersson är ansvarig för kampanjen på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
Christina Andersson är ansvarig för kampanjen på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Hör av dig till din kommun

Förra året deltog totalt 242 kommuner på Krisberedskapsveckan, i år hoppas MSB på ännu fler. För att samhällets hantering av svåra påfrestningar ska bli bättre anser de att vi också bör involvera de yngre i diskussionen. Christina Andersson berättar att ungdomar behöver ha mer omfattande kunskaper, även fast de inte är vuxna.

– Även om de yngre i målgruppen inte har ett vuxenansvar så är det viktigt att komma ihåg att de också upplever och påverkas av svåra händelser.

Vill du att din kommun ska delta i årets Krisberedskapsvecka? Hör av dig till ansvarig kommunikatör eller beredskapssamordnare!

Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget