När företag som säger sig hjälpa, stjälper – mikrolånsföretag varnas för bristande kreditprövning

Konsumentverket har i år särskilt fokus på konsumentkreditinstitut, företag som lånar ut pengar till privatpersoner. Tidigare i april har Konsumentverket varnat flera snabblånsföretag. Två av företagen som varnats är Canoxa Capital AB och Catalunia Capital AB. Båda företagen lånar ut pengar till personer med betalningsanmärkningar.

Foto: Johansen, Erik/TT

I ett pressmeddelande från Konsumentverket förklaras den hårdare granskningen av att nästan en av fyrtio som lånat pengar av konsumentkreditinstitut har skulder hos Kronofogden, enligt en ny rapport från Finansinspektionen och Kronofogden. Konsumentkreditinstitut, där snabblånsföretag räknas in, ger ofta lån med hög ränta till personer med sämre ekonomi. Att unga lånar av denna typ av företag är därför vanligt. Flera av företagen ger även lån till personer som tidigare inte kunnat betala sina skulder, säger Finansinspektionens biträdande generaldirektör Susanna Grufman i Konsumentverkets pressmeddelande.

Både Canoxa Capital AB och Catalunia Capital AB har blivit varnade för brister i sin kreditprövning. Företagen har alltså inte kontrollerat varje låntagares möjlighet att betala tillbaka lånet. Canoxa Capital AB och Catalunia Capital AB ingår i den större koncernen Kapitalio Financial Group AB. Båda dotterbolagen erbjuder samma typ av tjänst under olika varumärkesnamn – mikrolån, till olika summor. På hemsidorna står det att lånen finns för att hjälpa till med oförutsedda småavgifter när de traditionella bankerna inte vill bidra. Företagen säger sig värdera varje potentiell låntagares aktuella återbetalningsförmåga i stället för tidigare ekonomisk situation. Det är anledningen till att de kan erbjuda lån till personer med betalningsanmärkningar. Bolagen erbjuder också så kallade högkostnadskrediter, det vill säga lån med hög ränta och kort återbetalningstid för återbetalning av lån.

I årsredovisningarna för Canoxa Capital AB har värdet på försäljning för år 2020 ökat med 5 886 000 kronor efter skatt, jämfört med året innan. Catalunia Capital AB ökade sitt värde på försäljning med 9 200 000 kronor efter skatt. I motsats till försäljningsökningen har respektive företags soliditet sjunkit de senaste fem redovisade åren. Soliditet används som ett mått på hur stor del av företaget som drivs av egna pengar. För Catalunia Capital AB låg soliditeten år 2020 på 3%, vilket visar på att företaget till största del inte drivs av egna pengar i kassan. För Canoxa Capital AB låg soliditeten på 56%.

Bristande kreditprövning innebär en risk för konsumenter

Bristande kreditprövning innebär en risk för konsumenter, menar Anna Hult, jurist vid Konsumentverket. Så kallade högkostnadslån, dit mikrolån räknas in, är ofta en låntagares sista val. Högkostnadslånen har generellt en högre ränta än andra typer av lån.

- Som låntagare vänder man sig oftast först till traditionella banker om man vill ta ett lån, sedan kreditmarknadsbolag och sist konsumentkreditsinstitut. Därför är det otroligt viktigt att företagen gör en noggrann beräkning av låntagarens ekonomiska situation, säger hon till Läget.

Utifrån Konsumentverkets granskningar är det få snabblånsföretag som inte har brister i kontrollen av låntagarens återbetalningsförmåga, säger Anna Hult. Många snabblånsföretag riktar dessutom sin reklam till personer som lånat hos andra tidigare och haft svårt att betala tillbaka.

- Från Konsumentverkets sida har vi sett ökad användning av reklam där företag lockar till lån genom att uttrycka att de beviljar lån trots tidigare betalningsanmärkningar. Det finns måttfullhetsbestämmelser som säger att reklam inte ska locka konsumenter till att ta krediter eller porträttera låntagande som riskfritt.

Läget har sökt Canoxa Capital AB och Catalunia Capital AB för kommentar.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från Läget