Missvisande siffror från kommun i flera år

Kommuner har en skyldighet enligt lag att lämna in vissa uppgifter till SCB. Läget kan avslöja att siffrorna som SCB har fått från Värmdö kommun om biblioteksverksamheten har varit missvisande i nio år.

Ett av Värmdös tre folkbibliotek.
Ett av Värmdös tre folkbibliotek.

Den som är nyfiken på vad kommunen de bor i lägger pengar på kan kolla SCB:s verksamhetsindelade statistik. Där finns siffrorna för hur mycket pengar kommunen har lagt på en viss verksamhet. De preliminära siffrorna för 2020 släpptes nyligen och där går att läsa att biblioteksverksamheten i Värmdö kommun fick betydligt mycket mindre pengar under 2020 än tidiga år. De senaste tio åren har beloppet inte skilt sig speciellt mycket utan ökat en liten summa varje år. Men siffrorna från 2020 visar att biblioteken fick nästan hälften så lite pengar än föregående år, ett hopp från drygt 28,5 miljoner till ungefär 15,3.

När Lägets reporter kontaktar Jasmin Farid (M), ordförande i Värmdö kommuns kultur- och fritidsnämnd, kommer ett överraskande svar. Att beloppet som går till biblioteken ska ha minskat med 46,3 procent stämmer inte, enligt Jasmin Farid. Hon ber att få se statistiken. Den preliminära siffran för 2020 stämmer inte helt, men det stora felet ligger i de tidigare årens statistik. Siffrorna från 2011 till 2019 är fel.

- Det här är helt felaktigt. Biblioteket har aldrig haft en budget på över 20 miljoner, säger Jasmin Farid.

Enligt henne ligger oftast kostnaderna för biblioteksverksamheten på ungefär 13 miljoner per år.

Hur kan SCB ha fått fel statistik?

Jasmin Farid förklarar att hon inte vet varför siffrorna hos SCB inte stämmer, men att det skulle kunna vara så att det skiljer sig för att de inom kommunen började redovisa sina utgifter på ett nytt sätt 2020. Tidigare hade de en mall där flera enheter var ihopklumpade. Det betyder att tidigare års statistik eventuellt inte bara innefattat biblioteksverksamhet utan även annan verksamhet som en konsthall i kommunen och kostnader för en kulturskola. Hon säger att alla kommuner har olika modeller för redovisning, och att det därför blir svårt för SCB när de lägger in siffrorna i sin statistik.

- Jag måste ta och kolla det här, säger Jasmin Farid.

Men är det inte ni som lämnar in uppgifterna till SCB?

- Vi får titta närmare på hur siffrorna når SCB och hur de tolkas. De har säkert inte fel siffror men det är något som inte stämmer i redovisningen.

Jasmin Farid (M), ordförande Kultur- och fritidsnämnden.
Jasmin Farid (M), ordförande Kultur- och fritidsnämnden.

Linda Larserö på SCB förklarar hur de hämtar in uppgifterna till sin statistik:

- Kommunerna rapporterar själva in statistiken till oss, de omfattas av uppgiftslämnarplikt.

Det Jasmin Farid berättade om att de har räknat in andra saker i redovisningen för biblioteksverksamheten, och att alla kommuner redovisar på olika sätt är inte helt främmande för Linda Larserö. Hon säger att hon vet att kommunerna kan vara organiserade på olika sätt och att det kan vara en utmaning.

- Men det finns ju instruktioner i den blankett som kommunen fyller i och lämnar till oss.

I den instruktionen står det, enligt Linda Larserö, att det som kommunen redovisar för bibliotek ska vara kostnader som är kopplade till just biblioteksverksamheten.

- Jag tycker själv inte att det är speciellt otydligt i våra instruktioner, men det är klart att den mänskliga faktorn kan påverka, säger hon.

Lägets reporter kontaktar Jasmin Farid igen.

Igår var du inte säker på om det är ni som har lämnat in uppgifter till SCB, men enligt SCB har ni en skyldighet att göra det. 

Jasmin Farid svarar att hon har tittat närmare på det, och att de från kommunens håll har lämnat in siffror till SCB. Men det är fortfarande oklart vad som har gått fel med siffrorna.

- Är det så att det är fel uppgifter som getts, och det vet vi inte än om det är, men om det har blivit fel så är det från vårt håll.

Kan det vara fel siffror även i andra kategorier än bibliotek?

- Det tror jag inte, men jag vet inte så jag kan inte ge någon kommentar på det. Vi försöker just nu åtgärda det som blivit fel.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget