Markant ökning av våld mot ambulanspersonal

Dödshot, slag och sparkar har blivit en allt mer förekommande del av ambulanspersonalens vardag. Detta kan försvåra sjukvårdarnas arbete.

Ökat våld mot ambulanspersonal
Ökat våld mot ambulanspersonal

Anmälningar om hot och våld mot ambulanspersonal har ökat de senaste fem åren, från 21 procent till 67 procent, rapporterar Sveriges Radio Ekot. De har utsatts för både pistolhot och fysiskt våld.

Ambulanssjuksköterskan Fredrik Segerblad varnar i en intervju till Ekot för att detta kan försvåra arbetet att ge skadade vård på plats.

Lathund för riskbedömning

Matilda Axelsson, verksamhetschef på Falck Ambulans Stockholm berättar att de under flera år arbetat med frågor kopplat till den ökade hotbilden.

Bland annat anordnas årliga arbetsplatsträffar för att medvetandegöra om de rutiner som finns kring hur man undviker att hamna i en hotfull situation.

– Har personalen en minsta känsla av att det kan bli hotfullt så ska de inte gå in på platsen, utan invänta förstärkning från polis, säger Axelsson.

Falck Ambulans Stockholm har ett pågående projekt kallat ”prehospital våldriskbedömning” där personal tränas i att bedöma risken för våld. Ambulanspersonalen får även en lathund som de kan ha med i fickan under arbetet som påminner om hur man bör bedöma en situation eller person utan att befinna sig fysiskt nära. Exempelvis tittar man på hur personen beter sig och hur platsen runt omkring ser ut.

”Förslaget är väldigt komplext”

Axelsson framhäver att det idag diskuteras att införa så kallade flaggade adresser. Ambulanspersonal skulle då få en notis om det tidigare förekommit våldsamt eller hotfullt beteende på samma geografiska plats som de nu är på väg till. Detta kan göra att personalen kan förbereda sig bättre men det riskerar samtidigt att påverka oskyldiga negativt.

– Förslaget är väldigt komplext, men inget vi ställer oss främmande inför. Kanske bör man istället flagga personer som tidigare haft ett hotfullt beteende. Men det är inget vi använder oss av nu och det finns mycket man behöver ta hänsyn till, säger Axelsson.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från Läget