Många elever saknar särskilt stöd i skolan

Skolverket varnar nu för att många elever som behöver extra stöd i skolan inte får det, och de som får stöd får det för sent.

— Det talar för att man inte alltid upptäcker behov i tid, säger Ulrica Dahlén, enhetschef på Skolverket.

Många elever som behöver extra stöd blir inte upptäckta.
Många elever som behöver extra stöd blir inte upptäckta.

Många elever som är i behov av en extra resurs får inte hjälp förrän i högstadiet, när de börjar få betyg. Att insatserna kommer alltför sent är ett mönster som har sett likadant ut de senaste åren, enligt Skolverket. Ulrica Dahlén säger att man har svårt att få till de rutiner och samarbeten som krävs inom skolan för att upptäcka och tillgodose de behov av extra stöd som barn kan ha.

— Om man upptäcker tidigt att det finns ett behov av stöd är det lättare att kunna sätta in insatser som gör tillräcklig skillnad. Ju kortare tid man har på sig desto svårare blir det att tillägna sig kunskaperna för att kunna leva upp till betygskriterierna.

Risk för mörkertal

Ulrica Dahlén säger att det är svårt att veta om det är många elever som är i behov av särskilt stöd men som inte upptäckts.

—Vi hör att det finns mycket frågetecken kring var gränsen går mellan så kallade extra anpassningar som inte kräver ett formellt beslut och det särskilda stödet som behöver en utredning. I och med att man är osäker på det kan det finnas elever som skulle behöva utredas för särskilt stöd men som inte får en sådan utredning, säger Ulrica Dahlén.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget