Kvinnliga studenter mest utsatta för sexuella trakasserier

En ny kartläggning av sexuella trakasserier inom universitets- och högskolevärlden visar att kvinnor är mer utsatta än män. En speciellt utsatt grupp är studenter.

SEXUELLA TRAKASSERIER. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Enligt undersökningen uppger i genomsnitt fyra procent av de tillfrågade att de blivit utsatta för oönskad sexuell uppmärksamhet och trakasserier under det senaste året. Det här motsvarar omkring 1500 personer. Generellt är kvinnor mer utsatta än män och unga mer utsatta än äldre, skriver TT.

Totalt deltog nästan 39 000 studenter, doktorander och anställda på lärosäten runt om i Sverige. Av de som upplever sig ha blivit utsatta är det få som anmäler, 14 procent av kvinnorna och 8 procent av männen.

Det är KI, KTH, Malmö universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning som står bakom rapporten.

Karin Dahlman-Wright är professor vid Karolinska institutet och programledare för forsknings- och samverkansprogrammet inom vilkens ram studien är gjord. Hon tror att studien kommer få viktiga konsekvenser på universitet och högskolor.

– Det blir starten för ett nödvändigt förbättringsarbete inom sektorn som vi förhoppningsvis kan följa upp om några år, säger Karin Dahlman-Wright till Läget.

Enligt undersökningen är studenter och doktorander mer utsatta för sexuella trakasserier än anställda, men det finns problem även bland dem.

– Vi har mätt icke önskvärd sexuell uppmärksamhet och där kommer kvinnor, unga och studenter fram som speciellt utsatta. Vad det gäller mobbning ser vi en annan bild, där det framförallt är de anställda och lite äldre som känner sig utsatta, säger Karin Dahlman-Wright.

Hon menar att den här trenden kan få negativa konsekvenser, både för individen och samhället.

– Om man är utsatt så presterar man sämre och man har en högre önskan att lämna. Tänk om man lämnar sina studier i förtid på grund av det här. Det är inte bara en tragedi för den enskilde studenten, det är också en otroligt dålig investering för samhället, säger Karin Dahlman-Wright.

– Studenterna blir väldigt viktiga i vilken typ av åtgärd som behöver vidtas. Vi får kroka arm helt enkelt, säger Karin Dahlman-Wright.

Nu är förhoppningen att studiens resultat ska kunna leda till ett förändringsarbete.

– Vi hoppas att vi framöver ska kunna ha en givande och konstruktiv dialog med studenterna om hur man kan arbeta vidare i de här frågorna. Så när vi gör en uppföljande undersökning om några år kan vi mäta konkreta resultat av våra insatser, säger Karin Dahlman-Wright.

Ämnen i artikeln
Mer från: Nyheter
Mer från Läget