Krigets kvarglömda kvinnor i Jemen

Ett bortglömt inbördeskrig som aldrig verkar se ett slut, män som lämnar sina hem och familjer för att gå ut i strid. Så här drabbas kvinnorna i Jemen som lämnas kvar.

13 Februari, 2018. 
Umm Mizrah, 25 år, väger sin undernärda son Mizrah på Al- Sadaqa sjukhuset i staden Aden i södra Jemen.
13 Februari, 2018. Umm Mizrah, 25 år, väger sin undernärda son Mizrah på Al- Sadaqa sjukhuset i staden Aden i södra Jemen.

Kriget i Jemen har pågått sedan slutet av 2014. Det handlar om en konflikt mellan de statliga myndigheterna och Huthirebellerna. FN har tidigare beskrivit kriget som världens största humanitära kris, och den har drabbat landets kvinnor och flickor allra hårdast.

UN Women arbetar i Jemen med att främja kvinnors och flickors säkerhet. De berättar om hur kvinnornas situation förvärras i humanitära kriser och konflikter.

– En av de värsta konsekvenserna är det ökade könsrelaterade våldet. Med allt från sexuellt våld som vapen i konflikt, till våldet i nära relationer samt människohandel för sexuella ändamål och barnäktenskap, skriver Ulrika Grandin över mejl, verksamhetschef på UN Women Sverige.

Enligt människorättsgruppen Yemen’s Civil Coalition for Human Rights and Women, är mer än 10 miljoner kvinnor och flickor utsatta och i akut behov av hjälp. Kvinnorna i Jemen är beroende av männen för försörjning då väldigt få kvinnor arbetar.

Mer än 30% av kvinnor i åldern 20- 24 år i Jemen, giftes bort innan 18 års ålder. Tonårsgraviditeter är vanliga och kvinnors tillgång till mödra- och sexuell hälsa är nästan obefintliga. Dagligen får de ensamma möta ekonomiska och politiska svårigheter i landet.

Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige.
Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige.

–Vad gäller humanitär hjälp generellt i världen visar studier att kvinnor och flickor inte får samma humanitära hjälp som män och pojkar samt att deras resurser minskar i högre grad vid en kris, skriver Ulrika Grandin.

UN Women arbetar bland annat med att säkerställa skydd för kvinnor och flickor som blivit utsatta för våld, inte minst sexuellt våld, och att skapa så kallade ”safe spaces”.

Fokus ligger också på kvinnors humanitära och politiska deltagande i fredsprocessen, eftersom kvinnor ofta är de som först svarar upp mot kriser. På grund av detta är det oerhört viktigt för kvinnor att kunna få resurser för överlevnad och motståndskraft, menar Ulrika Grandin.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget