Kriget i Ukraina slår hårt mot svenska lantbrukare

Den ryska invasionen av Ukraina har lett till att priset på fossila bränslen, foder och konstgödsel har ökat. Då kriget även innebär större efterfrågan på mat så är flera lantbrukare i en svår situation.

Då Ryssland är världens största exportör av konstgödsel så har lantbrukare världen över fått det svårare ekonomiskt sedan invasionen av Ukraina startade i februari. Även ökade dieselpriser har en negativ effekt på lönsamheten, då flera av maskinerna nödvändiga för ett modernt jordbruk drar mycket bränsle.

Lantbrukarnas Riksförbund berättar för Läget att varor nödvändiga för jordbruk aldrig blivit så mycket dyrare på så kort tid. Priset på konstgödsel har ökat med 300%, diesel med 75%, foder med 100% och el med 200%.

De höga dieselpriserna slår extra hårt mot lantbrukare.
De höga dieselpriserna slår extra hårt mot lantbrukare.

Ryssland och Ukraina producerar en stor del av all mat i världen. EU har upprättat flera sanktioner som gör det dyrare att importera varor från Ryssland. Ukrainska lantbruk producerar dessutom mycker färre varor än vanligt, vilket sammantaget leder till att matpriserna världen över fortsätter att öka. Den höga efterfrågan på matvaror i kombination med dålig tillgång till gödsel, foder och bränsle har försämrat de ekonomiska villkoren för svenska lantbrukare.

Jordbruksverket bereder för tillfället ett stöd för att underlätta det höga kostnadsläget för svenskt lantbruk. Även på EU-nivå finns ett förslag om att ett stöd till lantbrukare över hela Europa på 500 miljoner euro borde genomföras.

Är svaret ett mer hållbart lantbruk?

En grupp forskare på Stockholms Universitets Östersjöcentrum skriver i en debattartikel i Altinget att fokuset inte borde ligga på att subventionera konstgödsel från Ryssland, utan istället på att göra lantbruket mer hållbart. Genom att bland annat använda stallgödsel, d.v.s. exkrement från produktionsdjur som mjölkkor, mer effektivt. På så sätt hoppas det att svenskt lantbruk blir mindre beroende på importvaror från Ryssland.

Lantbrukarnas Riksförbund håller med forskarna om att svenskt lantbruk för tillfället är helt beroende på konstgödsel från Ryssland. Utöver mer effektiv användning av stallgödsel lyfter de också industrisatsningar i Norrland. Inom fem år förväntas Sverige vara självförsörjande på mineralgödsel, allt från återvunnet material.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget