Könskonflikter kan hämma evolutionen

Dykarskalbaggen, även kallad dykare, återfinns i stillastående vatten som kärr, dammar och vattenfyllda gropar.
Dykarskalbaggen, även kallad dykare, återfinns i stillastående vatten som kärr, dammar och vattenfyllda gropar.

Konflikter mellan hanar och honor brukar främja arters utveckling. Men enligt en ny studie från Lunds universitet kan det även ha en negativ effekt. Det har forskarna sett efter att ha studerat dykarskalbaggarnas vilda sexliv.

- Vår studie visar att könskonflikter kan leda till att evolutionstakten bromsas, säger professor Erik Svensson vid den biologiska institutionen vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

Studien grundar sig på observationer av dykarskalbaggarnas våldsamma sexakter. De går till så att hanen använder sig utav sugkoppar för att hålla sig fast på honans rygg. Ofta leder parningsförsöket, som pågår i flera timmar, till att honorna skadas. Därför har vissa honor utvecklat en skrovlig ryggyta som gör det svårare att få grepp på.

Hannarna har som motdrag utvecklat olika typer av sugproppar vilket lett fram till en situation där ingen av honorna ändå kommer undan. På så vis hålls en stabil jämvikt mellan de olika typerna av dykare och inga nya arter bildas.

Tidigare har konflikter mellan kön lyfts fram som en påskyndande faktor evolutionärt sett. Studien har visat att det är en mer komplicerad process än vad man tidigare trott.

Andra läser just nu
Mer från Läget