Kommuner brister i redovisningen

Vid en granskning av SCB:s data såg det ut som att flera kommuner drastiskt minskat eller ökat sina kostnader för viss politisk verksamhet under pandemin. Det som låg bakom de konstiga siffrorna var egentligen fel i redovisningen hos kommunerna.

Statistiska centralbyråns statistik blir missvisande då kommunerna redovisar sina kostnader på olika sätt.
Statistiska centralbyråns statistik blir missvisande då kommunerna redovisar sina kostnader på olika sätt.

Läget har granskat flera kommuners kostnader för politisk verksamhet. Två kommuner som stack ut var Täby och Tyresö.

Ekonomichefen i Täby kommun hävdade först att siffrorna stämde, och berodde på minskat politiskt arbete till följd av den rådande pandemin. Efter att Läget bett en ekonom på kommunen göra en ordentlig utredning visade det sig att kommunen gjort fel i redovisningen. Täby har redovisat arvodena för sina kommunalråd under den verksamhetskod som gäller för övrig politisk verksamhet.

Kommunerna har redovisat kostnader för nämnd- och styrelseverksamhet, och övrig politisk verksamhet på fel sätt
Kommunerna har redovisat kostnader för nämnd- och styrelseverksamhet, och övrig politisk verksamhet på fel sätt

Tyresö kommun gjorde också fel, men åt andra hållet. De har redovisat kostnader för politiska sekreterare och lokaler under den verksamhetskod som gäller för bland annat kommunalrådens arvoden.

Ser man till hela SCB:s lista, är det fler kommuner som sticker ut, men Läget har inte fått svar från dem.

En ekonom på Tyresö kommun skriver:

– Jag tror inte Tyresö kommun är ensamma om att lägga kostnader på fel verksamheter.

Felen i redovisningen har inte påverkat den totala storleken på blocket kostnader för politisk verksamhet, men gör att man inte kan separera och jämföra de olika delarna av blocket utan att dra felaktiga slutsatser. Kommunerna ska åtgärda felen.

Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget