Kan memes utgöra hot mot Sveriges säkerhet?

Enligt Säpo utgör radikalisering på nätet ett hot mot Sverige. Framförallt är det högerextrema grupper som lockar ungdomar. Läget reder ut hur högerextremism sprids via memes och kodord på sociala medier.

Sociala medier
Sociala medier

Att ungdomar radikaliseras på nätet, speciellt av högerextrema grupper, är enligt Säpo ett hot mot Sverige. Sociala medier har gjort det möjligt för vem som helst att nå ut till en stor grupp människor. Detta utnyttjas av radikala grupper som kan använda till exempel Facebook, Youtube och Instagram för att sprida sitt budskap till personer som inte självmant sökt upp det.

Läget har pratat med Mathilda Åkerlund som har en doktorand i sociologi och gjort sin avhandling i högerextremas språkbruk på nätet. Enligt Åkerlund sprids högerradikala åsikter via de redan etablerade högerforumen men har under senare tid börjat läcka ut på sociala medier.

– I och med sociala medier har extremhögern fått möjlighet att sprida sina åsikter till en bredare publik och dessa plattformar har blivit väldigt viktiga för rörelserna, säger Åkerlund

För att inte avskräcka människor använder de sig av kodord och memes som har en större innebörd än vad utomstående förstår sig på. Ett exempel är Pepe the Frog, som har blivit känt för allmänheten som en alt-right symbol. Men andra uttryck som “kulturberikare” används fortfarande flitigt av högerextrema grupper.

– Man kan säga ett ord som i sig själv inte låter så extremt men som har en massa värderingar inbakat i sig. Man slipper säga det högt.

Ordet “kulturberikare” används för att prata om invandrare. Uttrycket är som en calzone, utifrån ser det ut som en bit bröd men det finns massa ingredienser dolda på insidan. Bakom “kulturberikare” finns dock inte tomatsås och ost utan åsikten att invandrare alltid har en negativ påverkan på samhället. Genom att ge åsikterna kodord kan de säkra att innehållen är kvar på sociala medier utan att de tas bort på grund av brott mot plattformens riktlinjer.

Att läsarna inte förstår det dolda budskapet har ingen betydelse enligt Åkerlund. De som sprider budskapet når sitt mål genom att kodordens användning blir vardaglig. Om ordet används av allmänheten blir åsikterna bakom mer legitima.

– Stöter man på det finns det risk att man tar till sig av de idéerna och påverkas av dem

Enligt Åkerlund är de som sprider detta innehållet både människor som aktivt försöker värva nya medlemmar men också de som har anammat språket utan att förstå dess innebörd.

– Det är inte bara organisationer som går ut och sprider högerradikala språket. Det kan vara väldigt avsiktligt och strategiskt arbete men kan också smitta av sig på dem som inte har den avsikten.

Andra läser just nu
Mer från: Krim
Mer från Läget