Internationellt nätverk ska motverka korruption inom polisen

Nätverket ICIN har i uppdrag att motverka korruptionen bland Europas polisorganisationer. Stefan Andersson på avdelningen för särskilda utredningar menar att korruption finns inom polisorganisationer i Sverige och i utlandet.

ICIN ska stoppa korruption inom polisen FOTO: Jeppe Gustafsson/TT
ICIN ska stoppa korruption inom polisen FOTO: Jeppe Gustafsson/TT

Enligt Stefan Andersson har polisen genom studiebesök sett att Sverige står inför liknande utmaningar som resten av Europa.

– Korruption förekommer. Det kan vara polisanställda som har relationer med individer inom organiserad brottslighet. De har då skett att den polisanställda lämnar ut polisiär information till den kriminella.

Även synen på narkotika bland polisstudenter lyfter Andersson upp som ett problem. Enligt honom har allt fler studenter en allt mer liberal syn till narkotika och det kan skapa problem för dem i sitt arbete som polis.

– Polisstudenter visar i större utsträckning än tidigare tecken på bruk av eller involvering i narkotika och det är en riskfaktor. Denna attitydförändring är dock något som hela samhället märker av och berör inte bara polisstudenter.

Utöver att det är ett brott menar Andersson att det ökar risken för att man kan bli utsatt för påtryckningar.

– Du köper din narkotika av mig, nu måste du göra något åt mig.

Stort intresse för nätverket

I flera länder i Europa finns organisationer som har i uppgift att bedriva brottsutredningar och underrättelsearbete mot polisanställda. I Sverige heter organisationen SU som är en förkortning av avdelningen för särskilda utredningar och den är en fristående och oberoende avdelning inom Polismyndigheten. SU tog för två år sedan initiativ till att bilda ICIN, Internal Criminal Investigations Network. Stefan Andersson tror att nätverket kommer göra det lättare att kartlägga vilka problem som finns inom polisen.

– Att vi nu har en gemensam kanal för utbyte av information om trender och metoder underlättar vårt arbete och bidrar till att vi effektivare kan nå framgång i våra ärenden. Ett liknande samarbete har inte funnits tidigare.

ICIN:s arbete går till stor del ut på att utbyta information. Att kunna se hur andra länder arbetar och vad de har för problem är en fördel menar Stefan Andersson.

– Nätverket har nått ett väldigt stort intresse. Idag är det 26 organisationer från 23 olika länder som är medlemmar.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Krim
Mer från Läget