Hur du påverkas av dina föräldrar

Som ung påverkas du av hela din omgivning, men kanske mest av dina föräldrar. Dina föräldrar kan influera allt ifrån hur du beter dig till hur du tänker. Men hur påverkar de dina politiska värderingar?

Ebba Edberg, 14, tror att man blir påverkad av allt runt sig, och att föräldrarnas åsikter absolut influerar hennes politiska värderingar.

– Man blir ju påverkad av allt. Jag tror jag har blivit lite påverkad av mina föräldrar. Jag har växt upp på söder och där är det ganska vänster, så då är jag också det.

Ebba Edberg, 15.
Ebba Edberg, 15.

Pia M Risholm Mothander, psykolog och barnpsykoterapeut, konstaterar att föräldrar absolut påverkar sina barn.

– Om röstberättigade unga har en bra relation till sina föräldrar kan de lättare integrera deras värderingar. Troligen lever de också i en miljö som präglas av föräldrars utbildning, jobb och ekonomi. Föräldrar har uppfostrat sina barn i enlighet med vad de uppfattar ska stödja deras anpassning i livet, berättar hon.

Olle Hammarsten,14, berättar att han också har blivit påverkad av sina föräldrars värderingar.

Olle Hammarsten, 14.
Olle Hammarsten, 14.

– Ja det tror jag att jag har blivit. Jag är uppväxt med att min familj har vissa åsikter, berättar han och fortsätter:

– Det är mest så att ifall de pratar med mig om olika politiska frågor så har de pratat från deras perspektiv. Men sen har det varit upp till mig. Jag får ju tycka vad jag vill.

Hur kan man försöka undvika att bli påverkad av sin omgivning?

– Jag tror att det är oundvikligt och nödvändigt. Man ska som ungdom bli delaktig i sin generations samhälle. Då måste man låta sig påverkas, berättar Pia M Risholm Mothander och utvecklar:

– Om man har en bra anknytningsrelation till sina föräldrar kan barndomens värderingar vidgas, omformas och utvecklas genom reflektion, i stället för att konfrontatoriskt brytas. Därför är det för den egna identitetsutvecklingen bäst att inte kopiera sina föräldrars åsikter, men samtidigt inte för tidigt bryta upp från dem. Utan gradvis utvidga och omforma föräldrarnas åsikter till sina egna.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från Läget