Hjälplinjer är förberedda på ökat tryck

Våld i nära relationer har ökat i länder där befolkningen sitter i karantän. Trots att svenskar fortfarande kan röra sig relativt fritt så förbereder sig hjälplinjer på fler samtal.

– Vi vill att folk ska veta att vi fortfarande finns här för att hjälpa, säger Åsa Witkowski på Kvinnofridslinjen.

Kvinnofridslinjen är Sveriges nationella hjälplinje för kvinnor utsatta för våld.
Kvinnofridslinjen är Sveriges nationella hjälplinje för kvinnor utsatta för våld.

Isolering betyder ökad fara för den som är utsatt för våld i en nära relation. I länder där befolkningen sitter fast hemma har hjälplinjer för våld i nära relationer rapporterat högre antal samtal. I exempelvis Storbritannien har samtalen ökat med 25 procent och i Frankrike med 30 procent. I tider av ökad stress och kris i samhället ökar våldet, vilket även betyder att våld i nära relationer ökar.

Välj Att Sluta, hjälplinjen för den som vill ändra sitt våldsamma beteende, har märkt en viss ökning av samtal. Öppettiderna är förlängda på måndagar och onsdagar för att vara redo för fler samtal.

– Vi har sett en ökning men vi kan inte säga att den beror på just isolering, då vi precis har annonserat extra i samband med detta, säger Ulf Canvert, psykolog och ansvarig för Välj Att Sluta.

Samtalen till Kvinnofridslinjen, den nationella stödtelefonen för kvinnor i Sverige, har än så länge inte ökat.

– När man är isolerad i hemmet med förövaren är man mycket mer kontrollerad. Det är svårare att kunna söka hjälp eller få en frizon av att gå till jobbet eller skolan, säger Åsa Witkowski, verksamhetschef för Nationellt centrum för kvinnofrid.

Kvinnofridslinjen fortsätter hålla öppet dygnet runt som vanligt och är redo att anställa fler om behovet blir stort. Eftersom det är svårt att ringa hjälplinjen när man är fast med förövaren väntar de sig att samtalen kommer att komma längre fram, efter krisen. Åsa Witkowski poängterar att de inte kommer att dra ner på öppettiderna på grund av coronakrisen.

Beställningar av informationsmaterial om Kvinnofridslinjen har ökat. Telefonnumret sprids, genom samtal, genom lappar på anslagstavlor och information i väntrum.

Hur kan man hjälpa?

Båda hjälplinjerna säger att det är viktigt att hålla kontakten med grannar, vänner och släkt och hålla utkik efter varningstecken. Kom ihåg att våld inte bara är fysiskt. Enligt Brottsförebyggande rådet så finns våld i alla typer av relationer, även fast det är vanligare med mäns våld mot kvinnor.

Åsa Witkowski ger rådet att ringa polisen om du hör eller ser fysiskt våld. Psykiskt våld kan vara svårare att upptäcka utifrån. Det kan ta form i att din vän börjar distansera sig, eller att du märker att hens partner är kontrollerande.

Det viktigaste är då att visa för personen du är orolig för att du finns kvar och bryr dig. Om du inte vet hur du ska ta upp ämnet, börja med en mer övergripande fråga.

– Man behöver inte vara terapeut för att fråga “Hur är det egentligen?” eller “Jag märker att någonting händer, vill du prata om det?”, säger Ulf Canvert.

Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget