Hälften av ungdomarnas feriejobb kan dras in

Under sommaren brukar Stockholms stad erbjuda ungdomar jobb inom bland annat förskola och äldreomsorg. Nu kan närmre hälften av dessa jobbtillfällen dras in till följd av det nya coronaviruset.

För ungdomar mellan 16 till 18 år finns varje år möjligheten att söka jobb hos Stockholm stad under skolloven. Det är för många en väg in i arbetslivet där man skaffar sig både erfarenhet och kontakter.

I ett pressmeddelande skriver nu Stockholms stad att nästan hälften av alla feriejobb i sommar kan försvinna. Det gäller arbeten inom förskola, äldrevård och LSS-boenden. Verksamheter som blivit hårt ansatta till följd av coronakrisen. Stockholms stad uppger att jobbtillfällen dras in på grund av stora personalbortfall och att det därför saknas handledare för ungdomarna.

Man ska nu arbeta för att försöka hitta alternativa lösningar.

Ämnen i artikeln
Mer från: Nyheter
Mer från Läget