Grundskolechefen svarar: Så gick Hjulsta grundskola från stök till studiero

Genrebild undervisning
Genrebild undervisning

Hjulsta grundskola har höjt andelen gymnasiebehöriga elever med 30 procentenheter under åren 2015 till 2021. Det visar en ny kartläggning från Sveriges Radio Ekot. Tidigare har skolan fått utstå mycket kritik från både föräldrar och elever. Hur lyckades de vända på trenden?

Hjulsta grundskola har tidigare fått klagomål från både föräldrar och elever gällande brister i undervisning, tillsyn och säkerhet. Bara för två år sedan anmäldes skolan till skolinspektionen där ett flertal föräldrar med elever på skolan krävde att skolledningen byttes ut. Hjulsta grundskola fick också senare en ny skolledning, under ledning av rektorn Bassem Jerbi.

Happy Hilmarsdottir är grundskolechef för de kommunala skolorna i Järva. Hon har varit varit med i förbättringsprojektet på Hjulsta grundskola som visat sig ha gett goda resultat.

- Alla högstadieskolor i Järvaområdet har höjt sina resultat vad gäller gymnasiebehörighet. Att ökningen varit kraftfull just på Hjulsta grundskola handlar mycket om tillsättandet av en ny skolledning och omfattade arbete för att höja kvaliteten på undervisningen, säger Happy Hilmarsdottir.

Skolans tidigare problem med hög frånvaro, kunskapsbrister och bristfälliga lokaler förändrades snabbt genom tillsättandet av en ny skolledning.

- Vi lade dit de absolut bästa vi kunde. Skolan fick tre väldigt erfarna skolledare som tidigare jobbat på välfungerande skolor.

Störst fokus låg på att höja utbildningskvaliteten, menar Happy Hilmarsdottir. Tidigare hade lärarna på skolan lagt mycket tid på socialt arbete, men efter tillsättandet av en ny skolledning flyttades fokus istället till elevernas kunskaper.

- Skolans resurser omfördelades och fick utökad elevhälsa med bland annat heltidspsykologer och en skolsocionom. Istället får lärarna göra det de är utbildade till, vilket är att undervisa, säger Happy Hilmarsdottir.

En särskild undervisningsgrupp för elever inom Spånga-Tensta inrättades även med start hösten 2021, enligt grundskolechefen Happy Hilmarsdottir. Möjligheter att flytta vissa elever till gruppen hjälpte till att förbättra lärmiljön ytterligare på Hjulsta grundskola, menar Happy Hilmarsdottir.

- Istället för att vara kvar i vanlig klass får eleverna med särskilda behov hjälpen de behöver i den särskilda undervisningsgruppen.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget