Glädjebesked till elefantälskare

Afrikanska elefanter faller offer till handeln av elfenben i Kina. Men konsumtionen verkar ha tagit en positiv riktning enligt Världsnaturfonden.

Elfenben. Foto: Ng Han Guan/AP/TT

Den 31 december 2017 förbjöd man elfenbenshandeln i Kina efter att det i 2000 år varit en marknad i landet. Förbudet innebär att man varken får genomföra handel eller hantering av produkten. I och med förbudet har köplusten i landet därmed halverats.

Efterfrågan i landet just nu är den lägsta som varit på fyra år, enligt en rapport från WWF.

Handeln fortsätter ändå

Enligt Louise Carlson, naturvårdsexpert på WWF, finns det däremot åtta procent trogna köpare, så kallade hard buyers, som är inställda på att köpa elfenben i framtiden.

I ett pressmeddelande uttrycker hon sig även enligt TT:

"Det behövs fortsatta krafttag, lagarna måste efterlevas och efterfrågan minska ytterligare".

Människans överlevnad påverkas

Det är inte bara elefanten som kommer till skada utan även människan drabbas, anser Carlson. Hon menar att djurhandel, förstörda ekosystem och hälsorisker hör ihop. Enligt TT säger hon:

"Att jobba förebyggande och skydda vilda djurarter från att överexploateras genom konsumtion och handel, är avgörande för hela vår överlevnad".

Ämnen i artikeln
Mer från: Nyheter
Mer från Läget