Fyra av tio ukrainska barn i Sverige går i skolan

Ukrainska flyktingar vid hamnen i Karlskrona, i början på mars 2022
Ukrainska flyktingar vid hamnen i Karlskrona, i början på mars 2022

Mindre än hälften av de barn och unga som flytt till Sverige från Ukraina under våren verkar vara inskrivna i den svenska skolan, visar en ny lägesbild från Skolverket. Det är en ökning från tidigare 25 procent från en tidigare lägesbild från Skolverket som kom ut i början på maj.

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har Skolverket undersökt skolsituationen för ukrainska barn i de största mottagarkommunerna. I lägesbilden undersöktes de 21 kommuner som tog emot flest barn från Ukraina, under perioden 9-11 maj 2022. Enligt en tidigare lägesbild som publicerades i början på maj gick dryga 25 procent av de ukrainska barn som sökt skydd i Sverige i skolan. Nu har andelen alltså ökat till dryga 40 procent, men andelen varierar mellan 20 till 70 procent mellan olika skolor, enligt Skolverkets lägesbild.

Enligt de kommuner Skolverket pratat med inför lägesbilden läser en del av barnen på distans och följer då ukrainsk läroplan. Flera kommuner har då hjälpt till med undervisningslokaler och teknik för att stödja elevernas skolgång.

Alla kommuner som togs med i lägesbilden uppgav att de hade viss tillgång till personal som kan prata ukrainska. I vissa fall behövde dock samma person hjälpa till på flera olika skolor och/eller på distans.

Källa: Skolverket, TT

Ämnen i artikeln
Mer från Läget