Fortfarande reselotteri för psoriasissjuka

Foto: TT

Ska svårt psoriasissjuka erbjudas vårdresor till varmare klimat? Socialstyrelsen har nya riktlinjer om att sådan vård ska prioriteras men det följs inte av alla Sveriges regioner. Med andra ord är det ett lotteri om patienterna får erbjudandet eller inte.

Enligt en kartläggning i Dagens Medicin svarar tio av Sveriges regioner att de erbjuder så kallad klimatvård, medan nio inte gör det. Två har inte svarat. Det argumenteras mot resorna då vissa anser att de nya bättre läkemedlen borde räcka. Även att det är för dyrt och att det inte finns tillräckliga bevis för att det fungerar. Sättet att behandla sjukdomen är omstritt.

- Det handlar inte om några semesterresor där patienten åker och lägger sig i en solstol. Det vi förespråkar är ett tufft program, säger Marcus Schmitt-Egenolf, till Dagens Medicin. Han är dermatolog (hudläkare) och har varit med och tagit fram riktlinjerna.

Socialstyrelsen rekommenderar tre veckor årligen på varmare breddgrader för de patienter som behöver det. Det ska erbjudas för de patienter som trots nya utvecklade preparat behöver mer hjälp.

Mer från Läget