Flyg är inte längre värsta miljöboven

Skärgårdsbåtarna står för en del av utsläppen
Skärgårdsbåtarna står för en del av utsläppen

Att det inte är miljövänligt att ta ett inrikesflyg från Stockholm för en helg till Göteborg är välkänt. Men är det bättre att ta båten då? Nej, inte enligt nya uppgifter från SMHI.

Sveriges inrikes fartygstrafik är en större miljöbov än man trott. Fartygen som färdas mellan de svenska hamnarna står för ett större utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser än vad man tidigare räknat. Den nya räkningen är gjord med en ny mätmetod som visar att den riktiga siffran på utsläppen från inrikes sjöfarten är dubbelt så stor.

Förutom privatpersoner som färdas på det svenska vattnet står den svenska inrikes sjöfarten även för gods och transporter. Av den totala siffran på 662 0000 ton koldioxidekvivalenter står den kommersiella trafiken för 488 000 ton. Resten kommer från fritidsbåtar.

Koldioxidekvivalenter är ett mått på ett utsläpp, som ibland förkortas CO2e. Kort sammanfattat är det utsläpp av olika gaser som bidrar till växthuseffekten och global uppvärmning, ju högre utsläpp desto sämre för miljön med andra ord.

Inrikesflygen som det ofta pratas om står för ett utsläpp 554 000 ton CO2e. Detta innebär därmed att om man jämför de sammanlagda utsläppen från inrikesflyg och inrikes-sjötrafik, står trafiken på vatten för ett större utsläpp än planen. Att hålla sig på marken och ta tåget verkar alltså fortfarande vara det säkraste alternativet för den miljömedvetne.

Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget