Fler tjejer känner sig otrygga i skolan

Foto: Janerik Henriksson/TT
Foto: Janerik Henriksson/TT

Fler elever känner sig otrygga och upplever mindre studiero visar skolinspektionens senaste enkätundersökning. Undersökningen visar även att det framförallt är tjejer som känner sig mest otrygga.

Skolinspektionens senaste enkätundersökning visar att en ökning har skett i antalet elever som känner sig otrygga i skolan. Jämfört med samma undersökning som utfördes för fem år sedan 2013 har antalet elever som känner sig otrygga i skolan ökat med tre procent, och var tionde elev uppger sig nu känna sig otrygg i skolan.

De elever som upplever mest otrygghet är tjejerna. Jämfört med de 49 procent av killarna som svarat att man känner sig helt trygga i skolan, svarar bara 39 procent av tjejerna att de känner sig helt trygga.

Skolinspektionen själva har ingen fakta för att förklara varför tjejerna svarat som de gjort.

– Vi har tyvärr ingen statistik på varför eleverna har svarat som de gjort. Vår enkät ställer bara konkreta frågor gällande om de har känt sig otrygga, inte varför. Därför kan vi dessvärre inte svara på varför eleverna har svarat som de gjort, säger enheten för statistik och analys på Skolinspektionen.

För Hanna Stewart som går första året på Rudbecks gymnasium i Sollentuna är anledningen till varför just hon känner sig osäker klar; killgäng.

– Det finns killar i gäng som gör mig och mina vänner obekväma och får oss att känna oss relativt otrygga genom exempelvis kommentarer de lägger eller sätten de närmar sig oss. Jag känner mig inte livrädd eller konstant hotad, men jag skulle definitiv säga att jag känner mig otrygg, säger hon.

Skolenkäten visar även att tjejer generellt sätt ställer sig mer negativa än killar till skolan i så gott som varje påstående.

Uppdaterad
Publicerad
Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget