Fler studerade under pandemin

Idag släpptes CSN:s årliga rapport som visar att pandemin ledde till fler studerande 2021 än någonsin förut. En orolig arbetsmarknad och möjligheten att studera och plugga samtidigt är bidragande orsaker.

Rapporten visar att personer som fick studiemedel ökade med 30 000 personer jämfört med 2020. På yrkeshögskolan ökade antalet studerande mest, därefter komvux och sedan högskola och universitet.

Under 2021 blev fler personer arbetslösa och den oroliga arbetsmarknaden är enligt CSN:s rapport orsaker till att fler studerade.

Fler personer kunde också studera tack vare olika satsningar: bland annat extra medel för utbildningsplatser och att fribeloppet tillfälligt togs bort. Fribelopp är inkomsten studenter får ha från arbete, och om dessa inkomster blir större än fribeloppet, så får de inte längre ta studiemedel. Eftersom detta slopades under pandemin kunde fler personer arbeta och plugga samtidigt.

Mest ökade studiestartsstödet, vilket är ett särskilt stöd för personer med kort utbildning, som har svårare att komma in på arbetsmarknaden. Även för detta stöd gjordes tillfälliga undantag i reglerna för hur länge man får vara arbetssökande och samtidigt få stödet.

Analytikern Jennie Nilsson på CSN uppger för TT att studier har fyllt en viktig funktion under den oroliga arbetsmarknaden som pandemin innebar.

På grund av en orolig arbetsmarknad och olika undantag för studiemedel studerade fler personer 2021 än innan pandemin.
På grund av en orolig arbetsmarknad och olika undantag för studiemedel studerade fler personer 2021 än innan pandemin.
Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget