Fler och äldre – över tolv miljoner i Sverige 2070

Om 50 år ska Sveriges befolkning ha ökat med två miljoner. År 2070 beräknas det att över tolv miljoner människor bor i Sverige. Allra mest väntas befolkningen öka i de äldre åldrarna.

Om 50 år är Sveriges befolkning större och äldre.
Om 50 år är Sveriges befolkning större och äldre.

Det visar statistik som Statistiska centralbyrån (SCB) tagit fram. Om Sveriges befolkning skulle öka så kraftigt som SCB beräknas, innebär det en ökning med 22 procent.

Prognosen visar att 2070 kommer 12,6 miljoner människor bo i Sverige. Ökningen beror dels på att fler föds än dör och att fler kommer invandra än utvandra.

– I dag är den vanligaste åldern för kvinnor att avlida 89 år. År 2070 kommer den att vara 94 år, säger Lena Lundkvist som är demograf på SCB.

Den största ökningen väntas bland äldre. Framför allt när medellivslängden antas att förlängas med några år.

– Kvinnor har alltid levt längre än män och så kommer det fortsatt att vara. Men vi tror att medellivslängden jämnar ut sig och att det kommer att finnas fler äldre män och att par kan leva tillsammans längre, säger Lena Lundkvist.

Mer från: Nyheter
Mer från Läget