Fler kvinnor till byggarbetsplatserna, tack

Inom mansdominerade yrken tenderar männen att ta större risker. Att vara kvinna inom ett mansdominerat yrke kan innebära att du måste ställa dig i ledet. Flera företag kraftsamlar nu för att få in kvinnorna, tillsammans. De erbjuder lärlingsprogram och betalt från första dagen.

Byggföretagen anser att det behövs fler kvinnor i byggbranschen.
Byggföretagen anser att det behövs fler kvinnor i byggbranschen.

SCB rapporterar att det år 2018 var som mest mansdominerat inom yrkena träarbetare och snickare. 99% var män. Annika Vänje är docent vid KTH och har skrivit en rapport om kvinnor i yrket. I den konstaterar hon att det i mansdominerade miljöer finns ett större risktagande som dessutom kan leda till fler arbetsplatsolyckor. Att som kvinna komma in i ett sådant arbetslag med viljan att förändra kulturen upplevs som en omöjlighet enligt rapporten. Kostnaden av att inte ställa sig i ledet blir att hamna utanför i arbetsgruppen.

Ikano bostad skriver på sin hemsida att de tror att lösningen ligger i att kvinnor inte kommer ensamma utan tillsammans, för att inte behöva anpassa sig till normerna. Därför är de ett av flera företag som erbjuder lärlingsprogram för kvinnor.

Programmen är drygt tre år där du är med och lär dig hantverket på plats. Utanför arbetstid ingår även visst mått av studier. Lön har du från första dagen, där du börjar på en viss procent för att sedan arbeta dig upp mot en fullbetald hantverkare.

På JM entreprenad har de haft programmet sedan september 2017 och examinerar sina första lärlingar inom en snar framtid.

– De två första åren erbjöd vi bara platser i Stockholm. Idag erbjuder vi platser även i Göteborg, Uppsala, Örebro och Oslo, säger Christina Cronvall, rekryteringsansvarig för lärlingsprogrammet på JM entreprenad.

Programmet startade de efter att de år 2016 satt ett mål att 20 procent av de anställda ska vara kvinnor. De såg också att även om de skulle anställa alla tjejer som slutade bygg på gymnasiet skulle det inte räcka för att nå målet.

– 2016 hade vi 0.5 procent kvinnor som arbetade hos oss, med programmet är vi i alla fall runt 4 procent nu, säger Christina Cronvall.

Ämnen i artikeln
Mer från: Nyheter
Mer från Läget