Fler butiker utsätts för brott

Ny undersökning från Svensk Handel visar att antalet stölder ökar. Samtidigt har antalet polisanmälningar minskat, rapporterar TT.

Smör är en av de mest stöldbegärliga varorna
Smör är en av de mest stöldbegärliga varorna

Svensk Handels säkerhetsindex, Trygghetsbarometern, visar att 47 procent av butikerna som deltar i undersökningen under första kvartalet i år har utsatts för hotfullt agerande och brott.

Det främsta brottet som butikerna utsätts för är stölder av särskilt stöldbegärliga varor. Däribland smör och kött. Trots ökningen är antalet stölder som inte polisanmäls uppe i 69 procent. En påfallande ökning från förra året, enligt Svensk Handel.

Att antalet anmälningar har minskat kan förklaras med att de sällan leder till en fällande dom, menar Nina Jelver, säkerhetschef på Svensk Handel. Hon menar att myndigheterna nu behöver agera.

– Polisen måste börja utreda brotten och lagföra. Det är viktigt att sända signalen att det inte är okej. Det är brottsligt och det blir konsekvenser om man begår den här typen av brott, för där är vi inte idag, säger hon i en intervju med SVT Nyheter.

Av de 683 butikerna har 20 procent vittnat om hot från kunder. Undersökningen visar även att 14 procent av butikerna även utsätts för bedrägerier, eller försök till bedrägerier.

Ämnen i artikeln
Mer från: Krim
Mer från Läget