Finskt ja kan leda till svenskt ja i Nato-frågan

På söndag röstar Socialdemokraterna om Nato. Om de kommer ställa sig för eller emot bygger på hur Finland ställer sig till Nato, om de går med är sannolikheten stor Sverige följer efter. Läget förklarar Finlands beslutsprocess och Sveriges väg till Nato.

Magdalena Andersson i Berlin.
Magdalena Andersson i Berlin.

Idag slog försvarsutskottet i Finland fast att ett medlemskap i Nato skulle stärka Finlands försvar mot Ryssland. De vill söka medlemskap utan några villkor. De skriver i sin motiviering:

”Finland har ett omfattande bilateralt och multilateralt försvarssamarbete, men ingen av de här samarbetsformerna innehåller några säkerhetsgarantier. Utifrån ett försvarsplanerande perspektiv är det också oklart hurdan hjälp Finland kunde få i en krissituation. Avsaknaden av säkerhetsgarantier är också det mest centrala problemet med EU:s gemensamma försvarsklausul”.

Finland har samarbete med Nato och är EU-medlemmar i dagsläget. Men Nato kan inte garantera militärt skydd om landet som blir attackerat inte är medlemmar och EU hjälper inte militärt. Bristerna på garanterad hjälp är det som motiverar utskottets beslut.

Detta betyder inte att Finland ännu valt att gå med. Enligt Finlands statsminister, Sanna Marin, kommer hon att ge ett besked om medlemskap redan 12 maj. Men även presidenten Sauli Niinistö behöver inkomma med sin åsikt, då natobeslut måste fattas av både regeringen och presidenten. Presidentens beslut förväntas inkomma samma dag.

Sveriges Statsminister Magdalena Andersson har tidigare sagt att Finlands position gällande Nato har stor betydelse för om Socialdemokraterna kommer ändra åsikt om att gå med i alliansen. Tidigare har Socialdemokraterna förespråkat alliansfrihet och att de kan samarbeta med Nato men inte kommer att gå med. Men efter Rysslands invasion i Ukraina har debatten förändrats och och därför kommer Socialdemokraterna att fatta nytt beslut om Nato på söndag enligt partisekreteraren Tobias Baudin.

Om Socialdemokraterna ställer sig bakom Nato kan de ta upp frågan i riksdagen för omröstning. Skulle detta röstas om i riksdagen finns det en majoritet för Nato-medlemskap.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från Läget