Farlig situation för Nordpolens is

Isen på Arktiska havet riskerar smälta
Isen på Arktiska havet riskerar smälta

Globala utsläpp kan tömma Arktiska havet på is under sommarmånaderna redan till 2050. Men drastiska ändringar kan fortfarande motverka isens smältande, säger experterna.

Sedan 1700-talet har medeltemperaturen i Arktiska havet höjts med två grader. Även om det inte låter som en särskilt stor förändring, har det en stor påverkan på mängden is som finns i havet. Det islager som finns på vattnet är viktigt för djuren som bor där, och ger såväl sälar som isbjörnar en plats där de kan bo och jaga. Det fungerar också som ett slags solskydd för Nordpolen, och håller ner temperaturen.

– Nordpolen värms redan upp snabbare än resten av världen, men att havsisen försvinner gör att Nordpolen värms upp ännu snabbare än förut. Den “solspegel” som isen utgör håller Arktis lagom kallt, men om den skulle försvinna kommer temperaturen där att stiga, säger Dirk Notz, en av författarna till “Arctic Sea Ice in CMIP6”, som är en studie som beskriver isens försvinnande från Arktiska havet.

Under sommarhalvåret drar sig islagret kring Nordpolen tillbaka något, men än så länge är Arktiska havet fortfarande täckt av is året runt. För att förhindra att islagret ska försvinna helt under de månaderna säger experterna att vi måste agera drastiskt för att handlingarna ska få någon effekt.

– Vi måste helt sluta med att använda fossila bränslen. Just nu skrivs det nya regler om vad för typ av bränsle som får användas när man färdas i Arktiska havet, för att undvika att skada miljön. Internationella sjöfartsorganisationen jobbar dessutom med att kunna begränsa vilken sorts skepp man får använda för sin resa dit, samt att besättningen ombord ska kunna hantera hur man färdas på istäckta vatten, bland annat för att förhindra olyckor. Men även om vi slutar förstöra miljön där imorgon kommer det fortfarande ske se stora förändringar i området, säger Tom Arnbom, expert på Arktiska havet på WWF.

Arnbom berättar hur vissa aktörer välkomnar de varmare somrarna. Att isen försvinner betyder att transportskepp oftare kan färdas till malmgruvorna på Nordpolen. Det, tillsammans med nöjesresorna till Nordpolen, förväntas bli en väldigt lukrativ bransch i framtiden. Arnbom räknar med att den säkert kommer vara värd över en miljard dollar inom några år.

Om ingenting görs kan dessa isfria somrar komma tidigare än 2050. Enligt Dirk Notz är scenariot ytterst troligt, och även med våra tappraste försök, kan det redan vara för sent.

– Vi kommer med största sannolikhet se fler meddelanden om att det är för sent från klimatforskningen under de kommande åren. Jag hoppas att vår undersökning är en väckarklocka för människor, och att den får dem att börja agera innan den här miljön är borta för alltid, säger han.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget