Falsklegg på krogen? – kan bli dyrare än du tror

Det kan verka smart att låna ett syskons pass eller ändra en siffra på ID-kortet för att smidigt smita in på krogen eller klubben – men blir du tagen kan priset bli dyrt. Läget talar med försvarsadvokaten Olle Kristhammar för att reda ut vad som troligast händer om du blir ertappad.

Foto: Christine Olsson/TT

Att förändra en redan befintlig identifikationshandling såsom pass eller legitimation eller att utge sig för att vara någon annan är brottsligt. I lagboken kallas det ”missbruk av urkund” och står reglerat i Brottsbalken, förklarar Olle Kristhammar, ledamot i Advokatsamfundet och verksam försvarsadvokat. Missbruk av urkund har en straffskala på allt från böter till fängelse i högst sex månader.

- Missbruk av urkund kan i grova fall ge fängelse, men för unga är det vanligast med böter.

Rätten gör som alltid en individuell bedömning av omständigheterna till brottet och för unga under arton som tidigare är ostraffade är det inte ovanligt att få en straffvarning. Det innebär att åklagaren beslutar att inte väcker åtal och ingen påföljd utfärdas för brottet. Som ungdom har man även straffrabatt, vilket innebär att man får ett mildare straff av det en vuxen skulle få för motsvarande brott, säger Olle Kristhammar.

- Beroende på ålder får den dömde olika böter. Utgångspunkten är att en femtonåring får tjugo procent av det en vuxen skulle dömas till. För en artonåring gäller femtio procent.

Det vanligaste straffet för brottet missbruk av urkund ligger på runt fyrtio till sextio dagsböter, enligt Olle Kristhammar.

- Generellt sett vill man inte skuldsätta unga tidigt och åklagare brukar sällan utfärda speciellt höga böter till ungdomar. När unga väl dömds är det ofta för att statuera exempel.

Försvarsadvokaten Olle Kristhammar säger att det är vanligt att unga som blivit avslöjade med att ha falsklegg på krogen erkänner och det är relativt få fall som tas upp i rätten. Han tror inte det är ovanligt att poliser eller vakter låter unga komma undan med en varning.

- Trots att missbruk av urkund ses som relativt lindrig brottslighet innebär en fällande dom trots allt en prick i belastningsregistret. Det kan försvåra för en om man till exempel vill skaffa körtkort i framtiden. Det är oftast det som känns och inte själva böterna i sig.

Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget