Facket efter larm om brister på äldreboende: "Alla anställda har en skyldighet gentemot den man vårdar"

Anställda på vårdföretaget Attendo vittnar om underbemanning och  stress. Läget har pratat med Attendos fackliga skyddsombud om den senaste tidens medierapportering, och vad man ska göra om man som ung vårdanställd ser brister i arbetsrutinerna.

Foto: TT

Efter en granskning i P1 har missförhållandena på ett av vårdföretaget Attendos äldreboenden fått stor uppmärksamhet i media.  I granskningen vittnar bland annat Stine Christianssen, som arbetade som vårdbiträde under början av pandemin, om att bemanningen varit otillräcklig och att arbetsrutinerna har brustit.

– Man kunde komma in på avdelningen och se att två dörrar var öppna. Då kunde en sjuk gå in till en frisk. Sånt hände hela tiden, säger hon till P1.

Läget har varit i kontakt med Attendos fackliga huvudskyddsombud, Faya Lahdou, på kommunal. Hon säger att det är viktigt att man som anställd larmar om man ser brister, oavsett vilken arbetsroll man har. Det gäller även unga som till sommaren jobbar extra på landets äldreboenden.

– Alla som jobbar inom vården har en skyldighet gentemot den man vårdar. Är du på ett äldreboende där det finns brister, ta upp det med din chef.

Hon säger att facket har en rad förslag på förändringar som skulle förbättra medlemmarnas arbetsvillkor, och i förlängningen också patientsäkerheten.

– Vi hade velat se fler heltidsanställningar och mer rättigheter till de timanställda. Man ska känna sig trygg i att kunna säga ifrån, utan att bli rädd för att bli av med jobbet.

Samtidigt som företaget möter kritik rapporterar Aftonbladet att ledningsgruppen tagit ut miljontals kronor i bonusar, något som väckt starka reaktioner på sociala medier. Under torsdagen presenterades företagets kvartalsrapport, i vilken det framkommer att företaget kommer ta emot ytterligare 50 miljoner i statligt stöd. Under en telefonkonferens i samband med presentationen avböjde företagets VD, Martin Tivéus, att uttala sig om huruvida ledningen kan komma att betala tillbaka bonusarna.

Läget har sökt Attendo. 

Mer från Läget