Exploatering och människohandel ökar statistiskt

Kvinnor som rapporterats in har i hög grad utnyttjats för sexuella ändamål medan männen främst utnyttjats i arbete.
Kvinnor som rapporterats in har i hög grad utnyttjats för sexuella ändamål medan männen främst utnyttjats i arbete.

I arbetet mot prostitution, exploatering och människohandel har en ökning av antalet kända fall rapporterats. De kvinnor som rapporterats in har i hög grad utnyttjats för sexuella ändamål medan männen främst utnyttjats i arbete.

Hur arbetar jämställdhetsmyndigheten med exploatering och människohandel?

Läget har pratat med Paulina Bolton, utredare på jämställdhetsmyndigheten. I arbetet mot människohandel fungerar jämställdhetsmyndigheten som nationell samordnare som bidrar med expertkunskap och information om hur man arbetar med frågan. Jämställdhetsmyndighetens regionkoordinatorer är de som samlar in statistiken. De är anställda av kommuner runt om i landet och arbetar ute i fältet med att hjälpa utsatta, berättar Bolton.

Rapporterade fall har ökat, men mörkertalet är fortfarande stort

– Man kan inte dra slutsatsen att människohandeln i Sverige har ökat utifrån den här statistiken. Det är mycket möjligt att den har det. men det är inget som vår statistik kan fastställa, säger Paulina Bolton.

Den statistiska ökningen beror delvis på att jämställdhetsmyndighetens verksamhet har ökat berättar Bolton. Till exempel så har fler regionkoordinatorer har anställts, någonting som innebär en naturlig ökning i rapporteringen menar Bolton.

Människoexploatering

En annan förklaring till ökningen är det nya brottet människoexploatering som kom 2018. Den nya lagen omfattar personer som tidigare inte har fångats upp i jämställdhetsmyndighetens statistik.

Paulina Bolton beskriver människoexploatering som ett steg under människohandel. I lagen om människoexploatering har lagstiftaren tagit bort ett kriterium från lagen om människohandel för att kunna fånga upp fler brott där människor utnyttjas för arbete eller tiggeri.

– I människoexploatering så handlar det om att du har utnyttjats i arbete eller tiggeri under vad man kallar för uppenbarligt orimliga villkor. Medan i människohandel ska det också ha funnits ett syfte som att någon aktivt har rekryterat dig i syfte att exploatera dig. Men det behöver inte finnas i människoexploatering, utan det handlar helt enkelt om att du har arbetat under så dåliga villkor att det anses brottsligt, säger Bolton.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Krim
Mer från Läget