EU klandrar medlemsländers “nej” under flyktingkrisen

Flyktingar och migranter anländer till grekiska ön Lesbos i mars 2016.
Flyktingar och migranter anländer till grekiska ön Lesbos i mars 2016.

EU-domstolen har tagit beslut om tre medlemsländers vägran att ta emot asylsökande under flyktingkrisen 2015, rapporterar TT.

Under flyktingkrisen 2015 omfördelades asylsökande från Grekland och Italien till övriga EU-länder för att avlasta. Tre länder, Polen, Tjeckien och Ungern, vägrade ta emot asylsökande och försökte gå emot beslutet. De fick till slut ge med sig och ombads att anmäla hur många de kunde ta emot.

Totalt tog Polen emot 100 asylsökande, Tjeckien 50 och Ungern 12.

Alla tre länder anmäldes till EU-domstolen. De har under flera år försökt protestera juridiskt mot beslutet, men idag kom det förväntade beslutet. Medlemsländerna gjorde fel när de vägrade EU-beslutet.

"Dessa medlemsstater kan varken åberopa sitt ansvar att upprätthålla lag och ordning samt att skydda den inre säkerheten, eller ett påstått systemfel hos omplaceringsmekanismen för att undandra sig genomförandet av mekanismen", säger EU-domstolen i ett pressmeddelande domen.

Ämnen i artikeln
Mer från: Nyheter
Mer från Läget