En miljon arter riskerar att försvinna

I en kommande rapport från FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald, IPBES, riskerar en miljon, av jordens åtta miljoner arter att utrotas.

En sex veckor gammal okapi med sin mamma på London Zoo. Arkivbild.
En sex veckor gammal okapi med sin mamma på London Zoo. Arkivbild.

Vi talar ofta om klimatförändringarna och dess hot mot planeten. Men även den minskade tillgången på ren luft, rent vatten och alla andra element som krävs för att jordens biologi ska fungera, är i dag ett hot.

Om inga åtgärder vidtas för att lösa situationen riskerar en miljon arter att försvinna. Det är den mest alarmerande punkten i rapporten som IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) ska presentera i maj.

Sjätte massutrotning

En sammanfattning av den slutliga rapporten har spridits och det underliggande budskapet kommer inte ändras, skriver nyhetsbyrån AFP.

- Vi måste erkänna att klimatförändringar och en förlust av natur är lika viktigt, inte bara för miljön, utan även för utvecklingen och världsekonomin, säger Robert Watson, ordförande för IPBES, till AFP.

Enligt rapporten är den höga takten av utrotning redan tio till hundra gånger högre än vad den i genomsnitt varit under de senaste tio miljoner åren. Flera experter som medverkar i studien menar att en sjätte massutrotning under de senaste 500 miljoner åren redan har inletts.

Klimatsmart ingen räddning

Den senaste massutrotningen skedde när en asteroid svepte bort majoriteten av jordens arter, bland annat dinosaurierna, för 66 miljoner år sedan.

Klimatförändringarna och dagens utrotning av arter har ett klart samband, men kampen mot klimatförändringarna går inte alltid ihop med den för den biologiska mångfalden.

Den ökade produktionen av biobränsle och övergången mot grönare energi innebär bland annat att djur och natur trängs ut. Biobränslet kräver helt enkelt mer mark för att odlas.

- Sättet vi producerar mat och energi underminerar naturens egna självreglerande system, säger Robert Watson.

Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget