Djur som far illa ökade under 2021

Antalet djurplågeribrott ökade år 2021. Hur går man tillväga om man misstänker att ett djur utsätts för lidande?

Djurskyddslagen finns för att skydda djur från lidande.
Djurskyddslagen finns för att skydda djur från lidande.

Djur har också rättigheter. Respekt, gott djurskydd och god djurvälfärd ska garanteras för djur som hålls av människor, detta genom Djurskyddslagen. Ditt husdjur ska skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. De har rätt till kvalitativ vård vid sjukdom, mat, vatten och skydd från väder och vind.

Brott mot djurskyddslagen är att utsätta djur för lidande, uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Vid ett sådant brott behöver det inte visas att ett djur har utsatts för lidande. Djurplågeribrott enligt brottsbalkens 16 kapitel, 13 paragrafen är överordnad brott mot djurskyddslagen, och träder fram vid grov oaktsamhet som kan visas. Det kan exempelvis vara att överge, aga, överanstränga, skada, dopa eller att genomföra sexuella handlingar med ett djur. Straffet för brott mot djurskyddslagen och djurplågeri blir böter eller fängelse i högst två år, beroende på hur grovt brottet är.

År 2021 anmäldes 1 594 fall av djurplågeri i hela Sverige, både fall av privatpersoner och verksamheter som har hand om djur. Det var en ökning från 1 473 fall året innan. Av Sveriges sju polisregioner minskade antalet fall i bara två av dem, region Väst och Mitt. I resterande regioner ökade anmälningarna. Störst var ökningen i Region Stockholm, som gick från 272 till 317 fall.

Mellan år 2015-2020 så minskade totala antalet anmälningarna i landet, med enda undantaget 2018 då siffran ökade. Även sett till antal anmälda brott per 100 000 invånare så minskade siffran från 19 stycken år 2015 till 14 stycken år 2020. Siffran för 2021 låg på 15.

Å andra sidan berättar den statistiken inget om hur många djur som far illa i Sverige dagligen.

Om man ser eller misstänker att ett djur utsätts för lidande på ett eller annat sätt är det viktigt att kontakta polisen. Bedöms det som djurplågeri så kommer polisen rycka in och omhänderta djuret och gärningsmannen åtalas. Länsstyrelsen beslutar sedan vad som händer med djuret därefter.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Krim
Mer från Läget