Digital teknik hjälper äldre under pandemin

Det nya coronaviruset medför en rad problem, inte minst för en av de mest utsatta grupperna, de äldre. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som är över 70 år håller sig hemma, deras vardag förändras drastiskt. Men med hjälp av ny digital teknik kan den underlättas.

Äldre person använder dator i hemmet.
Äldre person använder dator i hemmet.

Britt Östlund, professor på KTH, har i mer än 30 år sysslat med forskning och utveckling inom området äldre, teknik och design. Nu handlar forskningen mycket om digitalisering av äldrevården och tekniken som vandrar ut från sjukhusen hem till människor.

Britt Östlund hoppas att coronakrisen kan bli en positiv förstärkning för hur man ser på teknik inom äldrevården och att sådana frågor kommer högre upp på agendan.

– Ett exempel är socialstyrelsens genomgång för några år sedan som redogjorde för att bara 60 procent av äldrevården i Sverige är uppkopplade, förhoppningsvis kan en sådan fråga diskuteras mer nyanserat framöver, säger Britt Östlund.

Enligt henne är det viktigt att äldre människor inte bara behandlas som patienter och omsorgstagande, utan även som människor och medborgare.

– De har samma behov som alla andra, att kunna kommunicera och få information. Det finns verksamheter som Seniornet Sweden som har en stor möjlighet i det här, säger Britt Östlund.

Seniornet Sweden är en ideell förening med syftet att äldre människor ska lära sig att använda digital teknik av varandra. Birgitta Rynnert är ordförande för Seniornet Värmdö och har i tio år arbetat med den verksamheten, som nu har 111 aktiva medlemmar.

– De flesta är pensionärer i 70 årsåldern, den äldsta är 90 år. Vi har en 87 årig medlem som varit med i alla år, hon har varit kvick på att skaffa sig alla nya digitala hjälpmedel och säger fortfarande att hon lär sig något nytt varje gång hon är hos oss, säger Birgitta Rynnert.

– Vi erbjuder vid start på terminen en lista med det vi kan erbjuda och så prickar vi av det dem vill ha. Vårt gäng som är stödpersoner är väldigt kunniga. En har jobbat på Ericsson och har varit utbildare, en har jobbat på IBM, och en har jobbat på Uppsala med säkerhet, och så vidare. Så vi använder oss av vårt egna förråd av kunskaper för att lära ut den digitala tekniken, säger Birgitta Rynnert.

Det nya coronaviruset har även påverkat hur deras verksamhet fungerar, i brist på lokal och utan fysiska träffar har de istället startat en grupp för att hjälpa varandra i videosamtal över internet.

– Senaste gången var det tio stycken som var med i samtalet med handledare. Vi pushar för att fler ska vara med, men det är nytt för alla. Det är för det mesta nybörjarna som är med i videosamtalen, många av de andra tar sig fram för sig själva nu, säger Birgitta Rynnert.

Birgitta Rynnert berättar att coronakrisen kommer att påverka hur de arbetar i framtiden. De kommer till exempel lägga mer fokus på plattformar för videosamtal.

– Vi har en stödperson som hela tiden tittar på nya lösningar och hittar nya vägar, säger Birgitta Rynnert.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget