Den nya ungdomsgenerationen

Foto: TT

Ungdomsbarometern har släppt en ny rapport vid namn ”iGen, Gen Z eller Smartphonegenerationen?”. Rapporten avhandlar den nya generationen, vad som definierar den och vad den ska kallas.

Vad är en generation? Den klassiska definitionen av en ungdomsgeneration är människor mellan 15-24 år. Skiftet mellan generationer avgörs av omvärldshändelser och värderingsskiften under de mest formbara ungdomsåren. Namnet Millennials, eller Generation Y, har använts för att beskriva alla som är födda 1982 eller senare. Nu pekar mycket på att en ny generation har börjat ta form.

Den nya generationen är under sent 90-tal och framåt och växer upp i ett individualistiskt samhälle. Till skillnad från Millennials som präglats av internets framväxt och självsäkerhet så präglas den nya generationen av smartphoneutvecklingen och av att växa upp i en allt mer osäker omvärld.

Forskare som menar att det framförallt är smartphoneutvecklingen som är avgörande har föreslagit namnet ”iGen” för den nya generationen. Andra forskare menar att denna ungdomsgeneration ska följa den tidigare och därmed kallas ”Generation Z”. I Ungdomsbarometerns rapport kallas generationen preliminärt för "Smartphonegenerationen". Här kan du läsa mer om din generation.

Mer från: Nyheter
Mer från Läget