De ska lära ut punktskrift till barn

Nu ska Specialpedagogiska skolmyndigheten utbilda barn och elever i punktskrift. Målet är att barn med svår synnedsättning eller blindhet ska bli mer självständiga.

– Fingrarna blir ju barnens ögon, säger Elisabet Sepúlveda.
– Fingrarna blir ju barnens ögon, säger Elisabet Sepúlveda.

– Tänk dig en elev som ser och som inte får lära sig bokstäver, eller lära sig att skriva. Det blir ju väldigt begränsat, säger Elisabet Sepúlveda, Enhetschef på Resurscenter Syn vid Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), till Läget.

Att barn och unga med svår synnedsättning ska få lära sig att läsa och skriva punktskrift är en demokratifråga, enligt SPSM.

Från och med den 28 april så fick SPSM uppdraget att tillhandahålla utbildningar i punktskrift för barn och elever. Ansvaret ligger kvar på skolorna att utbilda barnen, men det här innebär ett komplement till skolornas utbildning.

Ska bidra till sammanhållning

SPSM jobbar för att se till så att alla kan klara sin utbildning och uppnå sina mål oavsett funktionsförmåga.

Det kan betyda att de åker ut till skolorna eller att elever åker in till SPSM. Vilken form som utbildningen i punktskrift kommer att få har de inte bestämt ännu.

Målet är att kunna fylla två funktioner: att ge stöd åt elever, men också att skapa en gemenskap för barn med svår synnedsättning eller blindhet.

Fingrarna blir som ögon

Elisabet Sepúlveda säger att det är få barn som behöver läsa med punktskrift. Det brukar vara mellan 5 och 10 elever per årskurs i hela Sverige. Totalt är det cirka 100 elever i hela skolsystemet.

Barn får börja lära sig att läsa och skriva med punktskrift redan i förskolan.

– Fingrarna blir ju barnens ögon, det är ju med fingrarna och handen som de undersöker hela sin omvärld, säger Elisabet Sepúlveda.

Identifikation är viktig

Elisabet Sepúlveda berättar om hur viktig identifikation är för läs- och skrivutvecklingen. Hon hoppas att uppdraget som SPSM har fått ska styrka samhörigheten bland barn med synnedsättning.

– Vi hade en liten pojke här som var blind. Han hade aldrig träffat något annat barn i liknande situation, säger hon.

Pojken ville inte använda sin punktskriftsmaskin, för ingen av hans kompisar använde den. Han tyckte den var klumpig.

– När han träffade andra elever som också använde maskinen, så förstod han att punktskriften var hans läsmedium, och då kom han i gång med sin läs- och skrivutveckling, säger Elisabet Sepúlveda.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget