De lämnar Sveriges kvinnolobby i protest

En händelse under årsmötet blev droppen som fick det att rinna över för Maktsalongen. Nu lämnar föreningen Sveriges kvinnolobby i protest.

Frågan om hur stadgarna skulle tolkas satte stopp för Signe Krantzs kanditdatur.
Frågan om hur stadgarna skulle tolkas satte stopp för Signe Krantzs kanditdatur.

Redan under våren 2018 gick Maktsalongen ut och sa att de inte ville ställa sig bakom en debattartikel som Sveriges kvinnolobby skrivit om transinkludering. I samband med detta började de diskutera om de ens ville vara en del av organisationen.

–Vi bestämde oss för att stanna till årsmötet för att ha en möjlighet att använda vår demokratiska röst och påverka organisationen inifrån, säger Linn Svansbo, ordförande i Maktsalongen.

Det var av den anledningen som Maktsalongens kandidat Signe Krantz genomgick hela valberedningsprocessen med ansökan och intervjuer.

– Vi hade ingen anledning att tro att Signe inte behandlades som alla andra kandidater, säger Svansbo.

Under hösten 2018 fick de besked från en av medlemmarna i valberedningen att Signe Krantz var på listan över föreslagna kandidater.

– Därför blev vi lite snopna när listan sedan offentliggjordes och hon inte fanns med. Vi beslutade att driva hennes kandidatur vidare ändå, säger Svansbo.

En timme före styrelsevalet fick Maktsalongen och Signe besked om att hon inte kunde väljas på grund av sitt juridiska kön.  Sveriges kvinnolobbys stadgar säger att styrelsen ska bestå av "sju till elva kvinnor”.

– Det var första gången vi hörde talas om att juridiskt kön spelade roll.  Det känns konstigt efter ett år med dialog, säger Svansbo.

Signe Krantz säger till Läget att hon vill inte ställa upp till intervju, men har gett oss tillåtelse att citera från hennes Facebook-profil.

"Hade jag informerats hade vi kunnat förbereda frågan om stadgetolkning, eller så hade jag kunnat välja att inte gå dit. (…) Mitt juridiska kön är man, tyvärr. Det är ingen hemlighet och jag hade gärna berättat det om jag fått frågan,” skriver Krantz på sin facebooksida.

Byte av juridiskt kön avgörs av Socialstyrelsens rättsliga råd. Krantz har redan påbörjat processen för att bli kvinna, i juridisk mening, hon förväntar sig att det godkänns inom några månader.

"En obehaglig situation"

Under mötet valde Svansbo att ta upp frågan om juridisk kön för att få klarhet i huruvida Maktsalongens kandidat var valbar eller inte.

– Vi har aldrig ställts inför denna situation förut, därför finns det inga riktlinjer att förhålla sig till. Då måste vi förhålla oss till stadgarna och till vår verksamhet, säger Clara Berglund, generalsekreterare på Sveriges kvinnolobby, till Läget.

Hon tycker att det känns viktigt att reda ut vad som har hänt. Enligt henne cirkulerar många missförstånd kring händelsen efter att folk har skapat sin egen uppfattning baserat på vad de läser på sociala medier.

– Det blev en ganska obehaglig situation, speciellt för kandidaten. Det ställdes en fråga till vår ordförande om hur styrelsens såg på stadgarna varpå vi svarade att våran verksamhet utgår från juridiskt kön. Kandidaten fick erbjudandet att ställa upp till omröstning, men hon valde att låta bli, säger Berglund.

Linn Svansbo från Maktsalongen tycker att Sveriges kvinnolobby frånsäger sig ansvaret.

– Det är ett snyggt sätt att lägga över ansvaret på Signe, eller Maktsalongen. Jag tycker inte det tar ansvar för strukturproblemet.

Clara Berglund känner inte igen sig i kritiken.

- Vi lägger absolut inget ansvar på kandidaten i fråga - det är väldigt viktigt. Av alla aktörer som har pekats ut i denna historia är Sveriges Kvinnolobby den enda som har tagit ansvar för och bett om ursäkt för det obehag som situationen vållade henne och som vidtagit de åtgärder vi kan för att en liknande situation inte ska uppstå igen. Samtidigt är det viktigt att se att hennes kandidatur aldrig prövades av årsmötet och att årsmötet heller aldrig tog ställning till sakfrågan.

Varför dök frågan om juridisk kön upp så sent i processen?

– Valberedningen arbetar självständig och vår styrelse är inte inkopplade i deras arbete. Jag vet inte när de diskuterade detta eller vad de kom fram till.

Andra läser just nu
Mer från Läget