Därför minskar det partipolitiska engagemanget.

Att engagera sig i ett politiskt parti blir allt ovanligare bland unga.

Simon Anholt i intervju med Lägets reporter. Han grundade The Good Country Index 2014
Simon Anholt i intervju med Lägets reporter. Han grundade The Good Country Index 2014

Socialantropologen Simon Anholt har varit rådgivare till regeringar och politiska makthavare i uppemot sextio länder. Hans organisation, The Good Country, kartlägger länders rykten och hur länder bidrar till världssamfundet.

Enligt Anholt har det politiska intresset inte minskat substantiellt i Europa och att det minskande partipolitiska engagemanget istället bygger på en förändrad mentalitet kring hur medborgare interagerar med politiska partier.

Foto: Statistiska Centralbyrån (SCB)

På samma sätt som musikindustrin förändrats till följd av digitaliseringen då människor istället för att köpa hela album istället tar en låt här och var har vårt politiska engagemang följt musikens fotspår. Väljare är mindre benägna att välja ett parti, istället har många väljare enstaka frågor där det huvudsakliga engagemanget ligger.

Foto: Taavi Wickman/Läget

En del av frågan är att flera kvinnor har klivit in i debatten och bidrar till en ökning i den totala siffran.

Bland barn och unga syns kontrasten allt starkare. I Myndigheten för Ungdom och Civilsamhälles Frågors enkät visar det sig att enbart sex procent av unga har ett partipolitiskt engagemang. Unga tar ändå klar ställning i politiska frågor. Trettiosex procent svarar att de har valt "produkter av politiska, etiska eller miljömässiga skäl". Skriver MUCF.

Grön Ungdoms Hanna Lidström möter Benjamin Dousa från Moderata Ungdomsförbundet i DNs debatt.
Grön Ungdoms Hanna Lidström möter Benjamin Dousa från Moderata Ungdomsförbundet i DNs debatt.

För Mathilda Laestadius som idag är ordförande för Borgerlig Allians på Stockholms Universitets studentkår och tidigare suttit i förbundsstyrelsen har det partipolitiska engagemanget inte minskat.

- Om man inte dyker upp där besluten tas fattar någon annan dem säger hon när Läget frågar om varför hon engagerat sig politiskt.

Många unga engagerade sig partipolitiskt efter valet 2014. Axel Hallberg som är gruppledare för Miljöpartiet i Lunds kommun och tidigare språkrör för Grön Ungdom valde att engagera sig politiskt efter Sverigedemokraternas framgång i valet.

Sverigedemokraterna var också en faktor i varför Mathilda valde att engagera sig i Centerpartiet.

- Jag är liberal, säger hon. Jag kan inte stå och se på.

Att skriva på ett helt partiprogram var aldrig aktuellt i hur Mathilda valde Centern. Det är inte någonting man måste göra säger hon.

Uppfattningen bland unga som engagerat sig partipolitiskt skiljer sig då från Anholts beskrivning. De ställer sig inte bakom ett parti i sin helhet, men hittar ett hem där de känner sig mest hemma och arbetar för att påverka den politiska utvecklingen därifrån.

- Om man bryr sig om någonting så pratar man om det konstaterar hon.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från Läget