Covid-19, Sars och Mers: Likheter och skillnader

Virusoutbreak in South Korea 2020
Virusoutbreak in South Korea 2020

Du har förmodligen redan haft coronaviruset. Covid-19, Sars och Mers är bara några av de sju olika coronavirusen. Nu reder vi ut skillnaderna och likheterna mellan de tre värsta.

Du har faktiskt förmodligen redan haft ett coronavirus. Det finns nämligen totalt sju i världen som kan smitta människan och flera av dem orsakar den vanliga förkylningen.

Alla ger en mängd olika symptom. De svåraste orsakas av covid-19, Sars och Mers. Som alla i allvarliga fall kan leda till svår luftvägsinfektion och i värsta fall döden. Sars står trots allt för svår akut respiratorisk sjukdom, och Mers för Middle East Respiratory Syndrome.

Smittspridning

I huvudsak tros smittspridning av alla tre sjukdomar ske genom kontaktsmitta, också kallad droppsmitta. Alltså via direkt kontakt eller genom luften från hostningar och nysningar. Det tros också kunna smitta via indirekt kontakt, genom smutsiga ytor, hur länge virusen överlever på ytor är oklart.

Luftburet

Trots en tydlig rädsla kring luftburen smitta, har varken Sars, Mers eller covid-19 visat tydliga tecken på att så skulle vara fallet. Detta på grund av att de insjuknande ofta är sjukhuspersonal, eller personer som haft direkt kontakt med den smittade.

2000-talet och dödlighet

Åren 2003–2004 klassades Sars som en epidemi av världen, där mer än 8000 människor drabbades och 750 avled. Vilket innebär att ungefär 9.4% av de insjuknade avled. Enligt Folkhälsomyndighetens hemsida behövde 15–20% av de smittade intensivvård. Och medan barn fick lindriga symptom, var dödligheten närmare 50% för äldre.

2012–2015 bröt Mers ut. WHO rapporterade år 2016 att det sedan 2012 har varit 1700 verifierade fall av Mers i världen, varav 600 avlidit till följd av smittan. Detta innebär att 35% av de insjuknade avled. Även här är framförallt äldre och personer med underliggande sjukdomar i riskgrupp.

Som vi alla vet hör åren 2019–2020 till "det nya coronaviruset" eller covid-19. Den uppskattade dödligheten ligger än så länge på 1–2%, vilket kan kännas tryggt i jämförelse med de två andra. Men med tanke på att antalet smittade i världen just nu är 2.7 miljoner människor -och ökar varje dag- så har covid-19 det absolut högsta antalet dödsfall av de tre, med närmare 191 000 avlidna.

Ursprung

Både Sars och Covid-19 tros ursprunga från Kinas matmarknader. Och båda verkar ha fladdermusen som smittkälla.

Mers o andra sidan, bröt ut i på den arabiska halvön. Ursprunget är fortfarande okänt, trots att viruset liknar de virus som uppkommer hos fladdermöss precis som Sars. Men djuret som anses vara den mest sannolika smittkällan är kamelen.

Symptom

Som sagt innebär alla tre typer svåra luftvägsinfektioner i allvarliga fall. Men de som verkar vara mest lika varann är återigen Sars och covid-19. Feber, hosta, illamående, huvudvärk, muskelvärk och ibland diarré är de gemensamma nämnarna.

Mers som också startar med en lunginflammation övergår sedan till att påverka de andra organen, och orsakar framförallt njursvikt.

Då det än så länge inte finns vaccin för varken covid-19, Sars eller Mers, motverkas smittspridningen enklast genom att tvätta händerna ofta, undvika att ta sig i ansiktet och undvika att ha kontakt med sjuka.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget