Cannabisbruk ökar, men kanske inte så drastiskt

Den 20 april firades den inofficiella och internationella cannabis-dagen, även känd som “four-twenty”. I Sverige har cannabisanvändandet generellt ökat under det senaste decenniet och de som konsumerar allra mest är personer mellan 16-29. Dock visar undersökningar att ökningen avtagit bland skolungdomar.

Åsikterna kring politiken och effekterna av användandet av cannabis går minst sagt isär, och både forskning och attityder varierar mellan olika experter och länder. Sverige är ett av de länder i västvärlden med hårdast lagstiftning för cannabis, medan länder som USA har en mycket liberalare inställning och på vissa håll har legaliserat drogen helt.

Foto: Sue Ogrocki/TT Nyhetsbyrån

Mätningar visar på ökning

De senaste tio åren har cannabisbruket ökat i Sverige, och nästan alltid handlar det om att röka marijuana eller hasch. Användandet är högst bland personer mellan 16-29 år och enligt Folkhälsomyndighetens mätningar har det ökat från 6,3 till 8,9 procent mellan 2006 och 2018. Däremot har den totala alkoholkonsumtionen i Sverige minskat sedan 2004.

Christian, som egentligen heter någonting annat, är 25 år och en av dem som föredrar cannabis framför alkohol. Han började röka hasch med sina kompisar i 17-18 årsåldern. Sedan några månader tillbaka har han inte druckit en droppe alkohol, men när han har marijuana hemma röker han nästan varje dag.

– Jag har utvecklat en dålig relation till alkohol genom åren, men det har jag inte gjort med marijuana än. Jag blir inte heller bakfull av gräs på samma sätt, men röker man mycket under en lång period kan man bli väldig seg i huvudet, säger Christian.

Yngre följer inte trenden på samma sätt

Men 16-29 är ett ganska brett åldersspann. Enligt Anna Englund som är utredare på CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, visar deras undersökningar bland skolelever i årskurs 9 och i gymnasiets år 2 att narkotikaanvändningen varit förhållandevis oförändrad de senaste tio åren.

– Våra undersökningar bland skolelever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 visar att användningen av narkotika har legat relativt stabil de senaste tio åren. Man har sett en tendens till en ökning av mer frekvent användande, men den har planat ut de senaste åren.

Englund berättar också att ungdomars riskuppfattning gällande cannabis har förändrats, och att andelen 15-16-åriga skolelever som uppfattar att regelbunden konsumtion av cannabis är förenat med stor risk för skada har sjunkit de senaste 20 åren. Men trots det har inte användandet ökat särskilt mycket, och att cannabis skulle ha ersatt alkoholdrickandet finns det inga tecken på.

– Alkoholkonsumtionen har minskat kraftigt, och man ser ingen ökning av något annat preparat som motsvarar den minskningen, säger Englund.

Låga siffror internationellt

Även om cannabisanvändningen har ökat i Sverige i stort och forskning visar att unga tycks löpa större risk för långvariga skador så är användandet i Sverige i ett internationellt perspektiv relativt lågt, skriver Folkhälsomyndigheten. Dessutom görs insatser för att begränsa all typ av missbruksproblematik.

– Det görs ju många preventionsinsatser, både lokalt och nationellt. Man upplyser om riskerna från olika instanser och på olika nivåer, säger Anna Englund.

Mer från: Nyheter
Mer från Läget