Bristande miljöfokus i offentliga upphandlingar

Rapporten Miljövänlig upphandling? från företaget Tendium visar att miljökrav ställs vid mindre än hälften av alla offentliga upphandlingar.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Enligt Tendiums rapport, som sammanställts med hjälp av AI, så förekom krav på så kallat miljöledningssystem endast i 47 procent av alla offentliga upphandlingar under 2022. Ett miljöledningssystem är en plan för hur ett företag ska arbeta miljövänligt.

Mängden miljökrav varierar

Tendiums rapport visar att olika typer av bolag ställer miljökrav olika ofta. Statliga myndigheter ställer till exempel sällan miljökrav, medan fastighetsbranschen gör det ganska ofta. Särskilt usla är Trafikverket, som bara kräver miljöledningssystem i nio procent av sina upphandlingar.

Upphandlingar ska ses över

Rapporten från Tendium är inte först med att kritisera offentlig upphandling ur ett miljöperspektiv. En tidigare rapport från Riksrevisionen hade liknande kritik. Regeringen har lyssnat, och civilminister Erik Slottner har uppgett att man ska se över den nationella upphandlingsstrategin.

Ämnen i artikeln
Mer från: Klimat
Mer från Läget