Biologiska mångfaldens dag - därför behövs den

Den 22 maj är den av FN utnämnda dagen för biologisk mångfald - en alltmer uppmärksammad naturhögtid i Sverige. Läget tar reda på varför biologisk mångfald är så viktigt.

Minskar vi mångfalden riskerar ekosystemet att inte fungera som de ska.
Minskar vi mångfalden riskerar ekosystemet att inte fungera som de ska.

Sedan 2002 har den 22 maj ägnats åt att sprida medvetenhet om vikten av biologisk mångfald. Syftet är att diskutera situationen idag, utmaningar och hot som väntar och hur vi på bästa sätt förhindrar dessa. 2017 var engagemanget kring dagen större än någonsin. I år överträffade vi oss själva med 160 aktiviteter runtom i landet.

Varför har firandet av dagen blivit stort?

- Medvetenheten har vuxit, säger säger Marie Kvarnström, konsulent vid Centrum för biologisk mångfald. Fler och fler förstår hur viktig mångfalden är. Man bryr sig om den. Delvis tror jag det beror på att vi befinner oss i en klimatkris, som människan ansvarar för. Då inser man att det är brådskande, och vi agerar.

Men varför behövs biologisk mångfald? För att ekosystemen i världen är beroende av det för att fungera, säger Marie Kvarnström.

- Ekosystemet är grunden för allt på jorden, och om vi minskar mångfalden riskerar det att inte fungera som de ska. Och det hotar även människors överlevnad. Sen har ju allt liv ett eget värde och måste få finnas för sin egen skull.

Många unga oroar sig för miljön. Vad kan man göra för att engagera sig?

- Det är otroligt viktigt att hitta sätt som passar en själv. Det är så olika för alla. Man kan exempelvis försöka påverka lokalpolitiker även om man inte får rösta. Man kan diskutera problemet med sina kompisar. Allt som varje människa gör gör skillnad. Det är framförallt viktigt att prata om det!

Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget