Behövs öppnare samtalsklimat inom sjukvården

En ny studie visar att många sjuksköterskor har svårt att prata om sex med sina patienter. Det beror på tro, rädsla och individuella övertygelser. För att kunna nå ett mer öppet samtalsklimat behövs förändringar inom både utbildning och praktik.

Många sjuksköterskor tycker det är svårt att prata om sex.
Många sjuksköterskor tycker det är svårt att prata om sex.

Maria Åling, högskoleadjunkt vid Röda Korsets Högskola och en av författarna till studien, förklarar i ett pressmeddelande att sexualitet och sexuell hälsa är viktiga aspekter av vården som har utvecklats sedan den första rapporten på ämnet kom. Trots det tycker många sjuksköterskor fortfarande att det är svårt att diskutera ämnet med patienterna.

Faktorerna är många

Den nya studien syftade till att svara på varför det inom sjukvården fortfarande är svårt att prata om sex. Leah Emegwa Okenwa, docent och högskolelektor vid Röda Korsets Högskola och en av författarna till studien, berättar att faktorerna är många.

– Tro, ålder, kön och sexuell identitet, rädsla och individuella övertygelser, samt arbetsrelaterade faktorer är omständigheter som gör att många sjuksköterskor fortfarande anser det vara en utmaning att tala om sexualitet och sexuell hälsa med patienter, säger Leah Emegwa Okenwa.

Behövs förändring

För att främja ett mer öppet samtalsklimat när det gäller sexualitet och sexuell hälsa menar författarna till studien att utökad professionalism och ökat fokus på vårdens kärna behövs. De anser att ett normkritiskt förhållningssätt inom både utbildning och praktik kan göra det enklare att prata om sex.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget