Autism och ADHD-diagnoser på uppgång

I Stockholms län blir allt fler ungdomar diagnostiserade med Autism och ADHD. Det visar en rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

RITANDE BARN. Foto: Staffan Löwstedt/SvD/TT

Under det senaste decenniet har antalet barn och ungdomar som får vård för adhd och autism ökat kontinuerligt. CES rapport är en uppföljning på tidigare samarbete med Karolinska institutet, 2020.

Under perioden 2015-2020 har drygt sex procent av folkbokförda barn och ungdomar i länet fått en adhd-diagnos, autismdiagnos eller båda. Jämförelsevis är det en procentenhet mer än under den tidigare mätperioden 2013-2018.

Autism och ADHD är neuropsykiatriska sjukdomar. Under perioden 2018-2020 genomgick 22 944 barn och ungdomar en neuropsykiatrisk utredning. Det är en ökning med 22 procent, eller 4 136 barn. Idag får cirka 80 procent av de som genomgår utredningen åtminstone en av de två diagnoserna.

I absoluta tal har flest killar fått diagnoserna. Men den största relativa ökningen står tjejer för.

– Orsakerna är inte helt kända. En delförklaring kan vara att allt fler, framför allt flickor, söker vård för sina svårigheter, vilket bidrar till att mörkertalet minskar, säger Anna Ohlis, överläkare, medicine doktor, och biträdande chef vid enheten för psykisk hälsa på CES.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget