Att inte säga "tack" är inte alltid otrevligt

Foto: Gorm Kallestad/TT

En ny studie, publicerad av Royal Science Open Society, visar att människor sällan använder ordet "tack".

Inspelningar från över tusen vardagliga samtal visar att människor oväntat sällan använder ordet ”tack” när andra hjälper dem. Undersökningen har gjorts på fem olika kontinenter och på åtta olika språk vilket visar att beteendet är globalt. Det visar sig att människor uttrycker sin tacksamhet endast en av 20 gånger. I det engelska språket uttrycktes tacksamhet i större utsträckning än andra språk, men även i det engelska språket användes ordet ”tack” enbart i 14,5% av situationerna.

Denna beteendetrend behöver dock inte nödvändigtvis innebära att människor generellt har dåligt uppförande. Forskare menar istället att det handlar om språkliga och kulturella traditioner. Gemensamt för många kulturer är att människor i grupp ofta tar för givet att de ska samarbeta, något som forskarna menar ligger i den mänskliga naturen. Människans sociala natur gör att vi inte ser det som att vi hjälper eller utför tjänster åt andra, utan snarare att vi vill delta i gemensamma aktiviteter som kräver utbyte och delat ansvar. Ett tack blir därmed onödigt. Istället uttrycks tacksamhet för att någon bidrar eller hjälper till genom ömsesidighet och ett upprätthållande av den sociala gemenskapen.

Studien är gjord i situationer där människor känner varandra väl eller tillhör någon form av grupp. Forskarna tror att ordet ”tack” används oftare i mer formella sammanhang, som exempelvis i butiker.

Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget