Antalet skjutningar har hittills ökat under 2022 – men Järva går mot strömmen

Skjutvapenvåldet är på uppgång i Sverige. Utvecklingen varierar dock från område till område. I Järva, som historiskt sett legat högt i statistiken, sker framsteg.

Anders Djurestad, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Järva.. Foto: Olof Östman och Canva/Polisen

Antalet skjutningar i Sverige har hittills ökat i år, jämfört med 2021. Detta visar statistik från polismyndigheten. Under årets första kvartal skedde 89 skjutningar, med 17 avlidna som följd. Under samma period 2021 så tog 56 skjutningar plats, varav 5 av dessa ledde till dödsfall. Faktum är att det hitintills i år har skett fler dödskjutningar än någonsin tidigare under motsvarande perioder.

Trots det ökande skjutvapenvåldet i Sverige som helhet, så sker inte samma ökning överallt. I Järvaområdet, som historiskt sett haft ett jämförelsevis högt antal skjutningar, har utvecklingen inte följt samma mönster.

Här skedde under första kvartalet 2022 två skjutningar mot person, varav en dödsskjutning. Första kvartalet förra året såg siffrorna likadana ut, och under första kvartalet 2020 så skedde fyra skjutningar varav en dödsskjutning.

Att antalet skjutningar i Järva inte följer den nationella trenden kan bero på flera saker. Detta enligt Anders Djurestad, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Järva. Han har sin bas i det relativt nybyggda polishus som ligger strax öster om Rinkeby Torg. Bättre än så kan byggnaden inte beskrivas, på grund av dess klassning som skyddsobjekt. Även fotografering är strängt förbjuden.

– För ett och ett halvt år sen la polisen om arbetet helt i Järvaområdet. Detta tog fart under maj 2021, och ledde till en konkret förändring i hur vi arbetar och i det resultat som följde.

Anders Djurestad, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Järva.
Anders Djurestad, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Järva.

En av dessa förändringar är att Polisen i Järva har börjat organisera arbetet med hjälp av ett operativt center, där ett flertal poliser jobbar heltid med problematiken.

–Vi har även poliser som riktar in sig specifikt på avhopparverksamhet, säger Anders Djurestad.

Ledning och styrning är en annan sak som Anders Djurestad betonar som viktigt. Sker något en dag så ska man direkt veta vad som måste göras nästkommande dag.

Allt detta tillsammans ledde till en 100-procentig uppklaring av alla skjutningar från maj förra året och framåt, enligt Anders Djurestad.

–Vi hade inte heller några skjutningar alls mellan augusti förra året fram till slutet på januari i år.

Vi hade inte heller några skjutningar alls mellan augusti förra året fram till slutet på januari i år

Sedan dess har dock två skjutningar mot person ägt rum, varav en med dödlig utgång. Problem kvarstår alltså. Detta beror enligt Anders Djurestad på ett nytt nätverks etablerande i området.

– Dessa två skjutningar hade dock en 100 procent uppklaringsfrekvens även de, säger Anders Djurestad.

Uppklaringsfrekvensen ligger alltså bevisligen på en hög nivå. Detta till skillnad från hur det har sett ut historiskt i området. Men även nationellt sticker Järva ut. Polisen släppte nyligen en sammanställning som visar att tre fjärdedelar av alla dödsskjutningar i kriminella miljöer ej leder till fällande dom. Även här går alltså Järva mot strömmen.

Rinkeby torg, inofficiellt centrum i Järva.
Rinkeby torg, inofficiellt centrum i Järva.

Vad kan andra polisområden lära sig av Järvapolisens arbete?

Att Järvapolisen gör någonting rätt är alltså inte ett kontroversiellt påstående. Även om varje polisområde har sina egna utmaningar och förutsättningar att förhålla sig till, så finns det ett par saker som Anders Djurestad särskilt vill lyfta fram. Dessa har hjälpt Järvapolisen i deras arbete, och är något som andra polisområden kan inspireras av.

Först och främst framhåller han vikten av att arbeta individbaserat, och inte fokusera på att klustra ihop personer i så kallade “nätverk”.

Konflikter sker ofta inom nätverken, varför individanpassade åtgärder har en större effekt på det brottsförebyggande arbetet, enligt Anders Djurestad. Det som Järvapolisen arbetar med är bland annat projektet Trefas.

– Inom detta projekt så samverkar polis, socialtjänst och kriminalvård för att förebygga brottslighet, säger Anders Djurestad.

Skylt utanför polishuset i Rinkeby. Avbildning av själva byggnaden är förbjudet på grund av dess status som skyddsobjekt.
Skylt utanför polishuset i Rinkeby. Avbildning av själva byggnaden är förbjudet på grund av dess status som skyddsobjekt.

För det andra rekommenderar han att man skaffar sig en bra lägesbild över hur situationen i det aktuella området ser ut. Varje fredag sätter sig Järvapolisen ner i polishuset i Rinkeby och gör just detta, bland annat genom att titta på vilka individer som ligger i riskzonen för eventuella lagöverträdelser. De gör då en riskbedömning för att avgöra vad sannolikheten är att en individ kan komma att vara delaktig i en skjutning.

– Under den tid som Järvapolisen har arbetat på detta sätt så har 59 personer fått åtgärder riktade mot sig, med en positiv effekt på närområdet som följd, säger Anders Djurestad.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Krim
Mer från Läget