Amerikanska fosterbarn erbjuds trygga hem genom House of Providence

I maj månad är det Nationel Foster Care Month i USA. En organisation som lyckats att skapa en trygg plats för barn som är i behov av ett fosterhem är House of Providence. Organisationen erbjuder hem för barn i USA som varit i ett fosterhemsystem som inte fungerat.

Målet är att barnen efter en tid ska kunna flytta in till en ny fosterfamilj. Men medan de bor i hemmen arbetar organisationen för att barnen ska ges förutsättningar att bli stabiliserade, hoppfulla, helade och växa som personer.

Hemmen som barnen bor på liknar vanliga familjehem med genomtänkt och fin inredning. Barnen hjälper till med vanliga hushållssysslor, såsom att planera måltider och städa. Hemmen har “husmödrar” och “husfäder” som tar hand om barnen, bidrar till struktur, stabilitet och långsiktiga relationer.

House of Providence erbjuder barnen utbildning från “Oxford School District”, vilket innebär att barnen för en högkvalitativ utbildning. Barnen får en högstadie/gymnasieutbildning med diplom.

House of Providence ger barnen en trygg plats att läka i.
House of Providence ger barnen en trygg plats att läka i.

Hemmen erbjuder barnen individuellt stöd och omhändertagande för att värna deras emotionella, mentala och fysiska trygghet. På hemmen sker en läkningsprocess från jobbiga upplevelser, genom traumafokuserad terapi. House of Providence vill ge barnen en familj och stöd, för att hjälpa dem att helas och växa till att bli hela och självständiga vuxna.

Familjehemskonsulenten och socionomen Marie Jakobsson uttrycker sig positiv till närvaro av personal som kan ge psykologiskt stöd till fosterbarn. I Sverige finns inte modellen som House of Providence har, så Marie Jakobsson jämför med ett HvB hem.

– I ett HvB hem, där skulle man kunna ha en psykolog i alla fall anställd på varje boende så att han eller hon kan vara med i verksamheten och lägga upp den. Och visa även annan personal hur man kan bemöta.

House of Providence samlar in pengar genom att bland annat sälja kläder med texten “Hope”. Man kan också skänka pengar till organisationen.

Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget